foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Wyrazem katolickości jest nie tylko braterska wspólnota ochrzczonych, ale także gościnność okazana cudzoziemcowi, niezależnie od wyznawanej przez niego religii, odrzucenie wszelkich barier i dyskryminacji rasowej oraz uznanie osobowej godności każdego człowieka, czemu winna towarzyszyć aktywna obrona jego niezbywalnych praw” - pisał Jan Paweł II

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

Dzień Wspólnoty 2023Droga Wspólnoto Oazy Domowego Kościoła

Serdecznie zapraszamy na majowy Dzień Wspólnoty, które odbędzie się w sobotę 13.05.2023 r o godz. 13.00.

Nasz Dzień Wspólnoty odbędzie się w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Fatimskiej w Strzybnicy.
Po mszy zapraszamy na agapę z grillem na podwórku przy Domu św. Józefa obok Kościoła.

Przebieg Dnia Wspólnoty:

Część I - 13.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

               13.30 Msza Święta

Część II - 14.30 Agapa z grillem

Dzień Wspólnoty odbędzie się z udziałem młodzieży ze wspólnoty działającej przy parafii w Strzybnicy.

W trakcie mszy nastąpi uroczyste przyjęcie nowych małżeństw do Domowego Kościoła, które formują się obecnie w kręgach pilotowanych.

Z Panem Bogiem

Dawid i Basia Borowik para rejonowa DK

Ksiądz Tomasz Rak moderator rejonowy DK

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

10 czerwiec 2023

Ruch Światło-Życie

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.