foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Wyrazem katolickości jest nie tylko braterska wspólnota ochrzczonych, ale także gościnność okazana cudzoziemcowi, niezależnie od wyznawanej przez niego religii, odrzucenie wszelkich barier i dyskryminacji rasowej oraz uznanie osobowej godności każdego człowieka, czemu winna towarzyszyć aktywna obrona jego niezbywalnych praw” - pisał Jan Paweł II

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

 
 
Ze szczególną radością pragniemy zaprosić wszystkich dorosłych i młodzież na Rekolekcje Ewangelizacyjne, które odbędą się w parafii Matki Boskiej Piekarskiej, MBSiMS w Opatowicach w terminie 9-12.03.2023.
Rekolekcje te nazywane są ewangelizacyjnymi, gdyż podczas ich trwania będziemy słuchać i rozmawiać o podstawowych prawach życia duchowego. Rozważana będzie prawda o Bożej miłości do nas, o grzechu, który oddala nas od Boga i o Bożym planie zbawienia. Najważniejszym ich celem jest, aby każdy z uczestników osobiście spotkał się z Panem Jezusem i Jemu oddał swoje życie.
Rekolekcje prowadzone będą proboszcza tutejszej parafii ks. Sławomira Madajewskiego i przez księdza Tomasza Raka wraz z Diakonią Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie, Szkołą Nowej Ewangelizacji i innym wspólnotami parafialnymi.
Rekolekcje będą trwać od czwartku 9 marca do niedzieli 12 marca. W czasie ich trwania będzie możliwość uczestnictwa w nabożeństwie przed Najświętszym Sakramentem, skorzystania z sakramentu pojednania, wysłuchania świadectw i nauk, a także uczestniczenia w krótkich spotkaniach w małych grupach, a nawet
zobaczenia pantomimy.
Spotkania trwać będą około 1-1,5 godziny. W czwartek, piątek i w sobotę rozpoczną się po wieczornej Mszy świętej o godz. 19, natomiast w niedzielę rekolekcje zakończą się uroczystą Eucharystią o godz. 12.00, po której zapraszamy na spotkanie przy kawie. Dokładny plan umieszczony jest na zamieszczonym plakacie, stronie parafialnej https://www.opatowice.pl/ewangelizacja2023/, w gazetce parafialnej i na zaproszeniach.
Bardzo gorąco zapraszamy wszystkich Parafian do udziału w tych rekolekcjach, zwłaszcza że zaczyna się okres Wielkiego Postu. Na pewno warto poświęcić trochę czasu wyłącznie dla Pana Boga, który jest naszym kochającym i miłosiernym Stwórcą i Zbawicielem. Zaprośmy na nie również członków naszych rodzin, przyjaciół i znajomych.
Do zobaczenia.

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

10 czerwiec 2023

Ruch Światło-Życie

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.