foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Wyrazem katolickości jest nie tylko braterska wspólnota ochrzczonych, ale także gościnność okazana cudzoziemcowi, niezależnie od wyznawanej przez niego religii, odrzucenie wszelkich barier i dyskryminacji rasowej oraz uznanie osobowej godności każdego człowieka, czemu winna towarzyszyć aktywna obrona jego niezbywalnych praw” - pisał Jan Paweł II

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

Rodziny w Rudach
Droga Wspólnoto Oazy Domowego Kościoła

W imieniu pary diecezjalnej zapraszamy na Diecezjalną Pielgrzymkę Rodzin do Matki Bożej Pokornej w Rudach, 20 maja o godz. 10,00.

     Jako rodziny Domowego Kościoła jesteśmy w szczególny sposób na nią zaproszeni, a zarazem współodpowiedzialni za przygotowanie tego wydarzenia. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy Was, rodzinę Domowego Kościoła do licznego udziału w tej pielgrzymce, i prosimy o zaproszenie na pielgrzymkę Waszych sąsiadów.

     Jak , już pisałem jesteśmy współodpowiedzialni za organizację, dlatego bardzo prosimy,o pomoc w rozkładaniu pawilonu , który będzie przywieziony na miejsce o godz. 9,30 ( 8 ojców rodzin).

    W naszej wspólnocie jest dużo pracowników służby zdrowia, a na pielgrzymce jest potrzebne zabezpieczenie medyczne w nagłych wypadkach  tzw. punkt medyczny ( lekarz i pielęgniarka z apteczką pierwszej pomocy) , bardzo proszę o informację do 05-05-2023r. czy możemy na kogoś liczyć , kto byłby w stanie podjąć w tym dniu posługę w diakoni medycznej.

    Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce.

Z Panem Bogiem

Do zobaczenia w Rudach pozdrawiamy serdecznie.

Ilona i Mariusz Nowińscy

Dawid i Basia Borowik para rejonowa DK

Ksiądz Tomasz Rak moderator rejonowy DK

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

10 czerwiec 2023

Ruch Światło-Życie

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.