foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Wyrazem katolickości jest nie tylko braterska wspólnota ochrzczonych, ale także gościnność okazana cudzoziemcowi, niezależnie od wyznawanej przez niego religii, odrzucenie wszelkich barier i dyskryminacji rasowej oraz uznanie osobowej godności każdego człowieka, czemu winna towarzyszyć aktywna obrona jego niezbywalnych praw” - pisał Jan Paweł II

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

gosiakrzysiuBóg jest miłością. Bóg jest prawdą. Bóg jest prawdziwą miłością. Świat Boga jest światem miłości i prawdy, nie ma prawdy poza miłością. Człowiek nie jest spełniony bez miłości i nie doświadczy prawdy, będąc daleko od Boga.

Orędzia z Nieba.  św.Charbel

Dziękujemy za 36 lat naszego doświadczania Miłości Bożej we Wspólnocie Domowego Kościoła

Boże nasz Ojcze, Ty z miłości i dla miłości stworzyłeś każdego z nas , połączyłeś nasze serca i stworzyłeś  z nas jedność w miłości do siebie i do Ciebie Boże. Dziękujemy za dar naszego życia, małżeństwa i rodzicielstwa, cud życia Kasi i Remigiusza. Za powołanie nas do budowania naszej jedności i miłości małżeńskiej  z Jezusem we wspólnocie  Domowego Kościoła. Dziękujemy za świętych kapłanów św,Charbela i św. Ojca Pio,  bardzo bliskich naszemu sercu w naszym życiu,wstawienników i przewodników przyjęcia Woli Bożej w naszych sercach, zwłaszcza w ostatnich miesiącach zmagania się z chorobą. 

 

Dziękujemy ks. Tadeuszowi który nas małżonków zaprosił do zaufania Bożej Miłości i odczytania słów - “ Pójdź za Mną” ,do naszego pierwszego kręgu rodzin w Koszęcinie gdzie zostaliśmy przyjęci z wielką miłością i otwartością. Razem z Wami stawialiśmy pierwsze kroki w modlitwie, w dzieleniu się Słowem Bożym uczyliśmy się zaufania i zawierzenia Bogu w Jego  plan co do naszego małżeństwa. Te 8 lat bycia razem ,było czasem doświadczenia pokoju serca, miłości i jedności braterskiej ,czasu trwania we wspólnocie małżonków blisko Boga Ojca. Dziękujemy Bogu za Was, Waszą wiarę i miłość  i prowadzenie nas Bożymi ścieżkami.

Dziękujemy naszemu proboszczowi ks. Janowi, że odpowiedział na nasze pragnienie trwania i wzrastania we wspólnocie przy naszej parafii w Tarnowskich Górach i zgodził się na powstanie nowego Kręgu Rodzin. Dziękujemy za Jego otwartość i obecność w życiu naszej rodziny. Dziękujemy również, za owocne lata współpracy między Przedszkolem nr 6 w Tarnowskich Górach, a Parafią p.w.Matki Bożej Królowej Pokoju.

Dziękujemy ks. Darkowi i ks. Robertowi  za Waszą posługę i prowadzenie wraz z nami Grupy Dorosłych ,oraz wszystkim uczestnikom naszych spotkań za Waszą wiarę, wspólną modlitwę, dzielenie się życiem i Wasze pragnienie Bożej Miłości.Za każde nasze spotkanie które przybliżało nas do Boga i wzmacniało Wiarę Nadzieję I Miłość.

Dziękujemy Rejonowi Lubliniec i ks. Waldemarowi za Wasze zaufanie do nas, jako animatorów podczas naszej posługi modlitwą , oraz pilotowania nowego Kręgu Rodzin. Za otwartość, wsparcie dobrym słowem oraz modlitwę.

Dziękujemy wszystkim kapłanom których Bóg  postawił na naszej drodze życia. Za Waszą posługę sakramentami, modlitwę za nas, wspólne odkrywanie Bożej Miłości podczas bycia razem na rekolekcjach , oazach modlitwy oraz w przyjacielskich rozmowach.

Ks. Tomku dziękujemy za Twoją opiekę duchową, modlitwę, troskę oraz czas poświęcony dla nas podczas całego pobytu w szpitalu, a zwłaszcza w czasie rehabilitacji i pobytu w GCR Repty. Dziękujemy Szafarzom Komunii Świętej za codzienne  spotkanie z Jezusem Eucharystycznym. 

Dziękujemy Bogu za Brata Krzysztofa, kapelana Szpitala nr.4 w Bytomiu za Twoją obecność przy nas od pierwszego dnia kiedy Gosia rozpoczęła tam leczenie. Za Chrystusa Eucharystycznego,który nas wzmacniał ,za Sakrament Namaszczenia Chorych, błogosławieństwo olejem św. Charbela i każde słowo wsparcia i modlitwę.                  Dziękuję Ci za naszą wspólną modlitwę ,ostatnią posługę oraz bycie przy nas w tym czasie kiedy Małgosia przechodziła z ziemskiego życia, do nowego życia w Domu Ojca.

Dziękujemy wszystkim wspólnotom i osobom rejonu Tarnowskie Góry, Zabrze, Bytom, Lubliniec za czas wspólnego trwania przy Bogu, za Waszą wiarę i świadectwo życia, otwartość, wsparcie i dobre słowo. Dziękujemy Wam za każdą ofiarowaną za nas modlitwę podczas choroby Małgosi.

                                    Niech Bóg będzie Uwielbiony w każdym z Was.

Dobremu Bogu dziękujemy za dar naszej grupy -  św. Ojca Pio.  Za 28 lat bycia razem w jedności i przyjaźni, wzbogacając się wzajemnie naszą wiarą, nadzieją, miłością, modlitwą, trwając wspólnie przy Bogu. Za każde nasze spotkanie kręgu, rekolekcje i oazy oraz przyjacielskie spotkania. To dzięki wspólnemu zawierzeniu Bogu staliśmy się jak rodzina, mogliśmy razem cieszyć z przebywania ze sobą. Dzielić radość narodzin naszych dzieci, ich wzrastania, cieszyć się ich szczęściem, gdy zakładali własne rodziny. Dzieliliśmy smutek, kiedy odchodzili nasi bliscy. Ale zawsze pamiętaliśmy o sobie w modlitwie, był nam  dany czas radości,ale były też czasy kryzysów i choroby,wtedy trzeba było mocnego wsparcia modlitwą i dobrym słowem. Dziękujemy Wam i Bogu za ten wspaniały czas dany nam bycia razem i trwania z Jezusem Chrystusem Miłością Wcieloną. Dziękujemy za Waszą wiarę, serdeczność i uśmiech,  za nasze Boże sprzeczki podczas dzielenia się życiem, za wspólne trwanie w miłości Bożej, oraz za Wasze zaufanie do nas. Dziękujemy Tobie ks. Tomaszu za rok formacji z nam , każde słowo budujące naszą wiarę,otwartość,serdeczność,uśmiech,ale przede wszystkim za Twoją ufność, wiarę i oddanie Bogu. Za Twoją obecność, prowadzenie i trwanie przy Bogu wraz z nami. 

Słowo PRZEPRASZAMY kierujemy do Tych wszystkich, którym sprawiliśmy jakąkolwiek przykrość przez nasze zachowanie, słowa, lub nie spełniliśmy Waszych oczekiwań podczas naszej posługi.

           Jeszcze raz dziękujemy za wszelkie dobro jakie otrzymaliśmy od Boga i  od Was.

                                                    BÓG JEST BARDZO DOBRY 

Pierwsze przesłanie z 10 listopada 1994 roku.

Świat Pana jest rzeczywisty a każdy człowiek powołany do realizowania siebie w tym świecie. Jest tylko jedna droga dla tego świata. Tą Drogą jest Jezus Chrystus. By na tej drodze wytrwać potrzebna jest tylko miłość.        Wszyscy powinniśmy kochać siebie nawzajem, bezwarunkowo, bez ograniczeń . Aby rozprzestrzeniać tę miłość musimy zanurzyć się w “ fontannie miłości ” w Jezusie Chrystusie, poprzez modlitwę i Sakrament Eucharystii.

Bóg istnieje, a czas naszego ziemskiego życia jest krótki i nie można go marnować, lecz trzeba go wykorzystać na dojrzewanie do miłości  bo w chwili naszej śmierci,będzie się liczyła tylko miłość.

Bóg działa i apeluje do naszej wolności, pokazuje  nam ostateczny  sens i cel naszego ziemskiego życia - niebo.

św.Charbel.

 

Prosząc Was o dalszą modlitwę - Krzysztof

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

04 marzec 2024

Ruch Światło-Życie
 • Nie trzeba się bać tego, co nowe

  Poniższy wywiad to rozmowa z kobietą niezwykłą. Niezwykłą nie tylko dzięki swemu twórczemu talentowi. Niezwykłe było środowisko ludzi, z którymi pracowała i wspólnie zmieniała oblicze polskiego Kościoła. Niezwykła była również jej decyzja o zostawieniu tego środowiska, zrezygnowania z bycia „kimś” – po to, by podjąć nowe zadanie w nowym miejscu i stać się „nikim”. Bilans 

  Czytaj więcej

  Artykuł Nie trzeba się bać tego, co nowe pochodzi z serwisu OAZA.PL.

 • Gizela Skop odeszła do Pana

  2 marca 2024 r., w godzinach wieczornych odeszła do Pana Gizela Maria Skop – współzałożycielka Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, muzykolog i muzyk kościelny, bliski współpracownik sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, aktywny członek zainicjowanych przez niego dzieł, członek diakonii ośrodka Marianum w niemieckim Carlsbergu. Urodziła się 10 grudnia 1939 r. w Strzybnicy (obecnie dzielnica Tarnowskich Gór), 

  Czytaj więcej

  Artykuł Gizela Skop odeszła do Pana pochodzi z serwisu OAZA.PL.

 • Smartfon – wyzwanie naszych czasów. II edycja

  W związku z nasilającym się zjawiskiem fonoholizmu wśród młodych ludzi, spowodowanym bezrefleksyjnym korzystaniem z mediów cyfrowych, którego skutkami są zakłócenia rozwoju mowy, problemy z nauką i koncentracją, stres, depresja i narastająca gotowość do stosowania przemocy fizycznej, mamy zaszczyt zaprosić Państwa wraz z młodzieżą na wyjątkowe wydarzenie – Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo – Edukacyjne SMARTFON – WYZWANIE NASZYCH 

  Czytaj więcej

  Artykuł Smartfon – wyzwanie naszych czasów. II edycja pochodzi z serwisu OAZA.PL.

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.