foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Potępienie i oskarżenie to narzędzia, którymi posługuje się wróg, aby zatrzymać nas w miejscu. Pamiętaj... Bóg Cię nie oskarża!." - Marcin Zieliński - Ps 103, 8-14 Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechówani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją. Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki. Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. Wie On, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem.

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

sztafetaOd 1 listopada do 8 grudnia trwa sztafeta modlitewna 🚴‍♀️🚴‍♂️ Ruchu Światło-Życie, pod hasłem: "Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja". Szczególny dzień dla ruchu w naszej Diecezji Gliwickiej to 24 listopada 2020.

Chcemy naszą modlitwą ogarnąć cały nasz kraj 🇵🇱 prosząc o wszystko, co jest dla niego teraz najbardziej potrzebne.

Każdego dnia inna diecezja modlić się będzie różańcem we wspomnianej wyżej intencji. Nasza diecezja swoją sztafetę ma wyznaczoną na dzień 24 listopada. Poniżej zamieszczamy listę 📃, na którą prosimy aby wpisywały się te osoby, które o oznaczonych godzinach zdecydują się podjąć modlitwy. 🙏

 
Zachęcam do włączenia się i rozpropagowania wśród członków Ruchu naszej diecezji.
Z góry też bardzo dziękuję
 
Pozdrawiam i błogosławię>
Ks. Piotr Dyduch
Oaza harmonogram

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

17 maj 2021

Ruch Światło-Życie

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.