foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Wyrazem katolickości jest nie tylko braterska wspólnota ochrzczonych, ale także gościnność okazana cudzoziemcowi, niezależnie od wyznawanej przez niego religii, odrzucenie wszelkich barier i dyskryminacji rasowej oraz uznanie osobowej godności każdego człowieka, czemu winna towarzyszyć aktywna obrona jego niezbywalnych praw” - pisał Jan Paweł II

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

Ola28 września 2020 odeszła do Domu Ojca Aleksandra Nowok. Związana z Oazą Młodzieżową, Domowym Kościołem i KWC.
Pogrzeb Oli odbędzie się we wtorek dnia 6.10.2020 r. o godz. 15.00 w Kościele św. Anny w Tarnowskich Górach ul. Gliwicka 30. Trumna zostanie wprowadzona do kościoła o godz. 14.30. Oleńka bardzo lubiła róże. Zgodnie z prośbą najbliższych, jeśli ktoś chciałby złożyć kwiaty, to proszę o przyniesienie jednej róży. Zamiast kwiatów można przekazać dowolną kwotę na siostry Klaryski Wieczystej Adoracji nr konta 57 1020 1462 0000 7902 0196 3230 lub na inny cel charytatywny wg. własnego uznania. Prosimy wszystkich o modlitwę o spokój duszy Oli oraz o pociechę dla Jej najbliższych.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie.

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

10 czerwiec 2023

Ruch Światło-Życie

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.