foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Jezus wchodzi w naszą Galileę ciemności, w nasz kraj mroków i tam wnosi światło. Jedynego czego trzeba to otwarcia, zaproszenia, zaufania, odpowiedzi na zaproszenie i pójścia za Nim." - Tomasz Terlikowski

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

Mikołaj 2019Kto się boi, niech wraca do domu”

Tym razem dzień wspólnoty miał miejsce w parafii Matki Boskiej Piekarskiej w Opatowicach. Ponieważ odbywał się pod hasłem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, na wstępie Danusia i Teodor Niemcowie odnieśli się do słów Jana Pawła II sprzed czterdziestu lat: „Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co zagraża ludzkiej godności”, które podchwycił ksiądz Blachnicki i przygotowywał przez rok ludzi do podjęcia krucjaty. W 1979 roku, podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, Ojcu Świętemu wręczono w Nowym Targu Księgę Wyzwolenia z wpisami pierwszych chętnych do podjęcia krucjaty.

Teodor odniósł się do księgi proroka Nehemiasza- podczaszego króla perskiego – Kserksesa w czasie niewoli babilońskiej Izraelitów. Gdy Nehemiasz dowiedział się o zburzeniu Jerozolimy i ciężkiej doli narodu izraelskiego , postanowił wrócić i odbudować świątynię. Teodor zachęcał do podjęcia krucjaty w naszych czasach, gdy na statystycznego Polaka przypada 11 litrów alkoholu na rok- więcej niż gdy ks. Blachnicki rozpoczynał dzieło krucjaty.

W czasie spotkania w małych grupach rozważaliśmy historię biblijnego Gedeona, który zwyciężał wrogów Izraela z niewielką garstką wojowników (Sdz7, 1-8, 16-22). Podczas Mszy św. ojciec Leszek Szkudlarek porównał obie postacie – Nehemiasza i Gedeona, jako zatroskanych o swój lud, który sam się przyczynił do swego wyniszczenia, którzy idą za Bożym natchnieniem i podejmują działanie. W święto Niepokalanej ojciec mówił o Niej jako o tej, która była najbardziej wolna ze wszystkich ludzi.

Opowiedział też historię św. Jana Vianney’a, który przybył do wioski, gdzie miał być proboszczem i zastał tam cztery karczmy na 270 mieszkańców, z których żaden nie był abstynentem. Proboszcz powierzył ich Chrystusowi przez Maryję, doprowadził do nawrócenia swoich parafian. Każdy z nas ma swego Gedeona- ojciec, który jest w Krucjacie od czterech lat, złożył deklarację na Kopiej Górce i doświadczył wtedy prawdziwości słów ks. Blachnickiego, że krucjata to dzieło miłości. Z tego dzieła rodzi się wolność, a każdy z nas ma swoją płaszczyznę, na której potrzebuje wyzwolenia.


Jagoda,  w świadectwie opowiedziała, że podpisała krucjatę w intencji ojca alkoholika, który pił przez całe życie, ale zmarł pojednany z rodziną i po przyjęciu wszystkich sakramentów, trzeźwy.

Potem w DK Jubilat odbyła się agapa i najważniejsza dla naszych dzieci- wizyta św. Mikołaja.

LINK do zdjęć.

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

20 luty 2020

Ruch Światło-Życie
 • Łowicz pielgrzymuje
  W sobotę 15 lutego 2020 roku odbyło się drugie czuwanie Ruchu Światło-Życie diecezji łowickiej na Jasnej Górze. Wspólnoty Oaz dziecięcych oraz młodzieżowych, rodziny Domowego Kościoła oraz sympatycy Oazy zgromadzili się u stóp Jasnej Góry , aby wspólnie dziękować i prosić o łaski potrzebne ruchowi oazowemu w naszej diecezji. W czuwaniu uczestniczyła również grupa młodzieży z 

  Czytaj więcej
 • Mężczyzna XXI wieku
  Bycie mężczyzną, męskość – to temat następnego, 231. numeru „Wieczernika”. W numerze znajdą się artykuły podejmujące następujące tematy: mężczyzna z Kościele – czy w praktyce mężczyźni mają swoje miejsce we wspólnocie Kościoła w czym szczególnie mężczyzna może naśladować Pana Jezusa czy św. Józef może być wzorem dla mężczyzny Abraham – wzór mężczyzny Starego Testamentu powołanie 

  Czytaj więcej
 • Błogosławienie członków DIAKONII podczas Kongregacji Odpowiedzialnych 2020
  1.  Osoby, które pragną przyjąć błogosławieństwo członków DIAKONII podczas najbliższej KO proszone są o zgłoszenie się mailowo na adres: cdfd@oaza.pl do 24 lutego br. oraz wypełnienie formularza online (Zapisy online będą otwarte do 24 lutego br.). LINK DO FOMULARZA   2. Nowi członkowie (kandydaci) powinni przesłać (pocztą tradycyjną) do Centralnej Diakonii Formacji Diakonii swój formularz otrzymany na 

  Czytaj więcej

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.