foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Wyrazem katolickości jest nie tylko braterska wspólnota ochrzczonych, ale także gościnność okazana cudzoziemcowi, niezależnie od wyznawanej przez niego religii, odrzucenie wszelkich barier i dyskryminacji rasowej oraz uznanie osobowej godności każdego człowieka, czemu winna towarzyszyć aktywna obrona jego niezbywalnych praw” - pisał Jan Paweł II

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

Kochani!

Jak już o tym pisaliśmy, 5 stycznia zmarł Ks. Jan Froelich. Ks. Jan pochodził z Tarnowskich Gór z parafii MB Królowej Pokoju. 
Był wieloletnim moderatorem, proboszczem parafii w Wiśle Głębcach, ostatnio proboszczem parafii w Bierach. 
Wielokrotnie, gdy byliśmy na rekolekcjach w "Idylli" odwiedzał nas ze swoją posługą. Wielu z nas znało Go jako gorliwego kapłana i wieloletniego oazowicza. Dlatego chcemy pożegnać Go, modląc się w Jego intencji, na Mszy św. w dniu 16 lutego o godz. 18:00, w jego rodzinnej parafii, pw. MB Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach. 
 
Mszę św. będzie celebrował ks. Jarosław Buchenweld. 
 
Wszystkich którzy znali ks. Jana serdecznie zapraszamy. 
para rejonowa - Grażyna i Sławek Kubaccy

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

10 czerwiec 2023

Ruch Światło-Życie

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.