foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Wyrazem katolickości jest nie tylko braterska wspólnota ochrzczonych, ale także gościnność okazana cudzoziemcowi, niezależnie od wyznawanej przez niego religii, odrzucenie wszelkich barier i dyskryminacji rasowej oraz uznanie osobowej godności każdego człowieka, czemu winna towarzyszyć aktywna obrona jego niezbywalnych praw” - pisał Jan Paweł II

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry


Rekolekcje tematyczne Domowego Kościoła "Tańcem Chwalmy Pana" 9-16.07.2023
Zastanawiasz się, czy można połączyć sprawy tak różne jak taniec i modlitwa?

Można, aby to poznać zapraszamy Was na takie rekolekcje.

 W trakcie rekolekcji pragniemy zanurzyć się w różańcowych tajemnicach światła a także będziemy pracować nad poprawą komunikacji małżeńskiej. Oprócz części formacyjnej będzie także czas dla rodziny ok. 5 godzin i dzień wycieczkowy.

 Zapraszamy małżeństwa oraz rodziny z dziećmi i młodzieżą...

 

Rekolekcje tematyczne DK „Tańcem Chwalmy Pana”

Miejsce: Piwniczna-Zdój ( https://orm.sma.pl )

Termin: 9-16.07.2023

Moderator: O. Leszek Szkudlarek MI

Para prowadząca: Bożena i Janusz Majewscy

Zapisy: https://januszmajewski.pl/oaza/

Biada

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

10 czerwiec 2023

Ruch Światło-Życie

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.