foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Wyrazem katolickości jest nie tylko braterska wspólnota ochrzczonych, ale także gościnność okazana cudzoziemcowi, niezależnie od wyznawanej przez niego religii, odrzucenie wszelkich barier i dyskryminacji rasowej oraz uznanie osobowej godności każdego człowieka, czemu winna towarzyszyć aktywna obrona jego niezbywalnych praw” - pisał Jan Paweł II

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

Spotkania modlitewne "Pod Farą"

Modlitwa UwielbieniaZapraszamy, na nasze comiesięczne Spotkanie Modlitewne do "Kaplicy Pod Farą" przy parafiiMB Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach w każdy 3-ci piątek miesiąca o godz. 20-tej.

Zapraszamy na nasze spotkanie wszystkich, którzy ciągle szukają Pana Jezusa i pragną być z Nim jak najbliżej.

Nie ustawajmy w staraniach, by adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Jak co miesiąc nasza wspólna modlitwa trwa tylko ok. 1 godziny.

 

odpowiedzialna: Diakonia Modlitwy


Nasz śpiewnik - wykorzystywany na spotkaniach modlitewnych, do pobrania po niżej. 
Prosimy o przynoszenie go na spotkania modlitewne.

NOWY ! Śpiewnik jest w formacie .docPOBIERZ


 

Nasz założyciel, na temat roli Diakonii Modlitwy w naszych wspólnotach...

"Diakonia Modlitwy musi być widziana w powiązaniu z wszystkimi innymi diakoniami bo bez modlitwy żadne z (...) zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy (...) Grupy modlitewne tak muszą być ustawione, aby widziały siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli. Dlatego w całym procesie odnowy Kościoła lokalnego diakonia modlitwy musi być widziana jako diakonia fundamentalna."

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

"Oazy Modlitwy powinny stać się jakby "ukrytym sercem" Ruchu i źródłem jego życia i mocy. Modlitwa, bowiem musi stać się sprawą pierwszą w Ruchu, który chce służyć dziełu odnowy Kościoła i budowaniu Kościoła żywego. Modlitwa znajduje się na styku Światła i Życia, albowiem na modlitwie Światło Chrystusa przyjmowane jest najpierw i asymilowane jako czynnik inspirujący życie i działanie. Modlitwa jest tym tajemniczym elementem warunkującym życiodajną foto-syntezę w procesie Nowego Życia".

"Dlatego pragnieniem i dążeniem wszystkich w Ruchu powinno być mnożenie ośrodków, w których odbywają się Oazy Modlitwy i stałe ich utrzymywanie."

 

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 

Warunki owocnego dawania świadectwa

 • Być pewnym, że Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem, że jest w moim życiu, żyje we mnie, a ja w Nim.
 • Upewnić się, że wszystkie moje grzechy są uznane i wyznane przed Bogiem w wierze w przebaczającą moc krwi Chrystusa wylanej na krzyżu.
 • Upewnić się, że prowadzę życie w Duchu, że Chrystus zasiada na tronie mojego serca, a moje “ja” jest Mu poddane.
 • Dzielić się przy każdej okazji w prosty sposób swoją wiarą w Chrystusa z innymi.
 • Modlić się.
 • Iść, tzn. Wziąć inicjatywę w swoje ręce.
 • Iść w miłości, w przekonaniu, że jestem narzędziem miłości Boga.
 • Rozmawiać o Jezusie.
 • Pozostawić Bogu rezultaty i Jemu przypisywać owoce.

Jeżeli będziemy stosowali wszystkie wymienione zasady, to nasze świadectwo na pewno będzie owocne i będziemy przezywali wielką radość. Wtedy na pytanie: Co uważasz za najradośniejsze w swoim życiu? - będziemy mogli odpowiedzieć: - To, że przyjąłem Chrystusa i że mogę innych do Niego prowadzić. To jest najradośniejsze przeżycie w moim życiu i tym najlepiej mogę służyć innym ludziom, moim braciom.

 

Sługa Noży ks. Franciszek Blachnicki

uwielbienieZapraszamy wszystkich na spotkanie modlitewne w trzeci piątek miesiąca czyli 19 stycznia 2018 r. na godzinę 20.00 do kaplicy "Pod Farą” przy kościele pw. MB Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach. Dziękować będziemy dobremu Bogu za dar wspólnoty, dzięki której możemy wzrastać w wierze i uczyć się służby dla innych. Jak zwykle wysłuchamy również świadectwa osoby, która będzie chciała podzielić się z nami swoim doświadczeniem wiary.

Spotkanie jak zwykle będzie trwać godzinę i zapraszamy na nie nie tylko oazowiczów, ale wszyskich ludzi pragnących razem z nami modlić się i uwielbiać Pana Jezusa.

Czekamy na Was z radością!

Diakonia Modlitwy

sucha góraWitajcie Kochani !

Jak co miesiąc zapraszamy Was na spotkanie modlitewne.

Miejsce: Kościół pw św. Michała Archanioła w Suchej Górze

Czas: 19.00    - środa 10 stycznia

To pierwsze nasze spotkanie w tym roku. Więc będziemy chcieli wsłuchiwać się w to, co ma nam u progu 2018 roku do powiedzenia wpatrując się w Niego.

To będzie czas łaski.

Zapraszamy gorąco !

Ola i Irek, Nina i Zygmunt

modlitwaSzczęść Boże,

Serdecznie zapraszamy na adwentowe spotkanie modlitewne, które odbędzie się 15 grudnia 2017 r. o godzinie 20.00. w kaplicy pod farą przy parafii MB Królowej Pokoju.

Powierzmy Panu Bogu czas przygotowań naszych serc, naszych małżeństw i naszych rodzin do Świąt. Nasza modlitwa niech towarzyszy oczekiwaniu na Boże Narodzenie i „prostowaniu naszych ścieżek”, abyśmy byli gotowi na powtórne przyjście Pana Jezusa.

Spotkanie będzie trwać jak zwykle godzinę.

Do zobaczenia, Diakonia Modlitwy

pod farąSzczęść Boże,

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie modlitewne, które odbędzie się w kaplicy pod farą przy parafii MB Królowej Pokoju w trzeci piątek miesiąca czyli 17 listopada  2017 r. o godzinie 20.00.

Jak co miesiąc będziemy słuchać Słowa Bożego, uwielbiać Pana Boga w Jego miłości do nas, dziękować za wszystkie łaski i przedstawiać Mu nasze prośby. Powierzymy Panu Bogu nasze rodziny, cały rejon, a szczególnie osoby dotknięte chorobami i zatroskane o najbliższych.

Spotkanie będzie trwać jak zwykle godzinę.

Do zobaczenia, Diakonia Modlitwy

Michał ArchaniołWitajcie Kochani !

Jak co miesiąc zapraszamy Was na spotkanie modlitewne do parafii św. Michała Archanioła w Suchej Górze. Będzie miało ono miejsce w najbliższą środę tj. 8 listopada o 19.00. Tradycyjne potrwa godzinę.

Jak Duch Święty poprowadzi nas w tej modlitwie przez Swoje Słowo - zobaczymy. Wiemy na pewno, że pięknie i owocnie. Dlatego zachęcamy gorąco !!!

Tyle też mamy spraw do przedstawienia Dobremu Bogu. Za tyle chcemy Mu dziękować. Ale ... przede wszystkim chcemy Go Uwielbiać, bo jest Bogiem Miłości !!!

Do zobaczenia w środę ! Nina i Zygmunt, Ola i Irek

pod farąSzczęść Boże,

Serdecznie zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie modlitewne, które odbędzie się w kaplicy Pod Farą przy parafii MB Królowej Pokoju 15 września  2017 r. o godzinie 20.00.

Chcemy uwielbiać Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie i dziękować za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy w czasie letniego odpoczynku.

Na progu nowego roku formacyjnego będziemy Panu Jezusowi powierzać nasze kręgi, animatorów, księży moderatorów, nową parę diecezjalną – Kasię i Janusza Kułaczów, prosząc dla nas wszystkich o dary Ducha Świętego i Boże Błogosławieństwo. Oddamy też dobremu Bogu wszystkie nasze troski.

Spotkanie będzie trwać  jak zwykle godzinę.

Do zobaczenia, Diakonia Modlitwy      

modlitwaSzczęść Boże!

Serdecznie zapraszamy na kolejne wakacyjne spotkanie modlitewne, które odbędzie się w kaplicy pod farą przy parafii MB Królowej Pokoju 18 sierpnia 2017 r. o godzinie 20.00.

Chcemy spotkać się z Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie i oddawać mu chwałę, uwielbiać i adorować. Chcemy powierzać mu wszystkie nasze sprawy – i te, które nas martwią, te, za które jesteśmy  szczególnie wdzięczni, ale też te, które dopiero przed nami.

Spotkanie będzie trwać  jak zwykle godzinę.

Do zobaczenia, Diakonia Modlitwy

przytulenieSzczęść Boże,

Serdecznie zapraszamy na wakacyjne spotkanie modlitewne, które odbędzie się w kaplicy pod farą przy parafii MB Królowej Pokoju 21 lipca 2017 r. o godzinie 20.00. Jak co miesiąc spotkamy się w trzeci piątek, aby adorować Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Będziemy Pana Boga uwielbiać w czasie letniego wypoczynku, kiedy możemy podziwiać piękno stworzonego przez Boga świata, cieszyć się przebywaniem razem z rodziną i bliskimi i odnawiać swoje siły. Będziemy też dziękować Panu za to, że część z nas przeżyła już swoje rekolekcje wakacyjne i modlić się te, które teraz właśnie trwają i te, które są jeszcze przed nami, polecając Dobremu Bogu wszystkich uczestników, animatorów i moderatorów.

Spotkanie będzie trwać jak zwykle godzinę.

 

Do zobaczenia, Diakonia Modlitwy

spotkanie modlitewneSerdecznie zapraszamy na spotkanie modlitewne, które odbędzie się w kaplicy pod farą przy parafii MB Królowej Pokoju 20 stycznia  2017 r. o godzinie 20.00. Jak co miesiąc spotkamy się w trzeci piątek, aby uwielbiać Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Będziemy zawierzać Panu Jezusowi wszystkie małżeństwa z naszego rejonu, prosząc za nasze kręgi, a także za nasze rodziny i cały świat. Obejmiemy modlitwą przebywających na rekolekcjach i wszystkie przekazywane nam intencje.

Spotkanie będzie trwać  jak zwykle godzinę.

Do zobaczenia, Diakonia Modlitwy

spotkanie modlitewneZapraszamy na comiesięczne spotkanie modlitewne do kaplicy "Pod Farą" przy parafii MB Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach w piątek 16. grudnia 2016

W tym czasie rodosnego oczekiwania na przyjście Pana, będziemy uwielbiać naszego Boga za miłość, którą tak chojnie rozlewa już tu na ziemi...

"...Uwielbiam Ciebie Boże i dziękuję za miłość, która daje światu życie.
Uwielbiam Ciebie Boże i dziękuję za Twoją delikatność, która odsłania w nas Twoje łaski.
Uwielbiam Ciebie Boże i dziękuję za ciszę, która każe nam Ciebie nasłuchiwać.
Uwielbiam Ciebie Boże i dziękuję za piękno Twojej miłości, która uczy nas pragnąć piękna i miłości Twojej.
Uwielbiam Ciebie Boże i dziękuję za Słowo, które dało początek Słowu Wcielonemu..."

Spotkanie nasze rozpoczynamy o godz. 20. i trwać ono będzie ok. 1 godz. by wszyscy mogli w nim uczestniczyć

Czekamy na Was z radością :-)

Diakonia Modlitwy

 

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

26 marzec 2023

Ruch Światło-Życie
 • Jubileusz Aktu Konstytutywnego – program i zgłoszenia

  Zapraszamy do wspólnego świętowania. Szczegóły na plakacie.  Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa w całości lub wybranych punktach programu za pomocą formularza. źródło: www.inmk.org.pl

  Artykuł Jubileusz Aktu Konstytutywnego – program i zgłoszenia pochodzi z serwisu OAZA.PL.

 • Jego imię będzie żywe

  Jego mądrość wielu będzie wychwalać,nie zostanie zapomniany na wieki.Pamięć o nim nie zginie,a jego imię będzie żywe po wszystkie pokolenia. Jego mądrość będą sławiły narodyi będą go chwalić na zgromadzeniu Syr 39, 9–10 To słowo z Księgi Syracha, wychwalające nauczyciela Prawa, możemy również odnieść do naszego Założyciela, ks. Franciszka Blachnickiego. Myślimy dziś, w dniu Jego 

  Czytaj więcej

  Artykuł Jego imię będzie żywe pochodzi z serwisu OAZA.PL.

 • Ujawnienie prawdy

  Jako członkowie Ruchu Światło-Życie wdzięczni jesteśmy Bogu za to, ze mogliśmy poznać prawdę o śmierci naszego Założyciela Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (24 III 1921 – 27 II 1987). Stało się to możliwe dzięki osobom dobrej woli w kraju i za granicą, które wytrwale dążyły do poznania prawdy, a także dzięki kierownictwu i pracownikom 

  Czytaj więcej

  Artykuł Ujawnienie prawdy pochodzi z serwisu OAZA.PL.

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.