foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Potępienie i oskarżenie to narzędzia, którymi posługuje się wróg, aby zatrzymać nas w miejscu. Pamiętaj... Bóg Cię nie oskarża!." - Marcin Zieliński - Ps 103, 8-14 Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechówani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją. Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki. Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. Wie On, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem.

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

Spotkania modlitewne "Pod Farą"

Modlitwa UwielbieniaZapraszamy, na nasze comiesięczne Spotkanie Modlitewne do "Kaplicy Pod Farą" przy parafiiMB Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach w każdy 3-ci piątek miesiąca o godz. 20-tej.

Zapraszamy na nasze spotkanie wszystkich, którzy ciągle szukają Pana Jezusa i pragną być z Nim jak najbliżej.

Nie ustawajmy w staraniach, by adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Jak co miesiąc nasza wspólna modlitwa trwa tylko ok. 1 godziny.

 

odpowiedzialna: Diakonia Modlitwy


Nasz śpiewnik - wykorzystywany na spotkaniach modlitewnych, do pobrania po niżej. 
Prosimy o przynoszenie go na spotkania modlitewne.

NOWY ! Śpiewnik jest w formacie .docPOBIERZ


 

Nasz założyciel, na temat roli Diakonii Modlitwy w naszych wspólnotach...

"Diakonia Modlitwy musi być widziana w powiązaniu z wszystkimi innymi diakoniami bo bez modlitwy żadne z (...) zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy (...) Grupy modlitewne tak muszą być ustawione, aby widziały siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli. Dlatego w całym procesie odnowy Kościoła lokalnego diakonia modlitwy musi być widziana jako diakonia fundamentalna."

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

"Oazy Modlitwy powinny stać się jakby "ukrytym sercem" Ruchu i źródłem jego życia i mocy. Modlitwa, bowiem musi stać się sprawą pierwszą w Ruchu, który chce służyć dziełu odnowy Kościoła i budowaniu Kościoła żywego. Modlitwa znajduje się na styku Światła i Życia, albowiem na modlitwie Światło Chrystusa przyjmowane jest najpierw i asymilowane jako czynnik inspirujący życie i działanie. Modlitwa jest tym tajemniczym elementem warunkującym życiodajną foto-syntezę w procesie Nowego Życia".

"Dlatego pragnieniem i dążeniem wszystkich w Ruchu powinno być mnożenie ośrodków, w których odbywają się Oazy Modlitwy i stałe ich utrzymywanie."

 

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 

Warunki owocnego dawania świadectwa

 • Być pewnym, że Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem, że jest w moim życiu, żyje we mnie, a ja w Nim.
 • Upewnić się, że wszystkie moje grzechy są uznane i wyznane przed Bogiem w wierze w przebaczającą moc krwi Chrystusa wylanej na krzyżu.
 • Upewnić się, że prowadzę życie w Duchu, że Chrystus zasiada na tronie mojego serca, a moje “ja” jest Mu poddane.
 • Dzielić się przy każdej okazji w prosty sposób swoją wiarą w Chrystusa z innymi.
 • Modlić się.
 • Iść, tzn. Wziąć inicjatywę w swoje ręce.
 • Iść w miłości, w przekonaniu, że jestem narzędziem miłości Boga.
 • Rozmawiać o Jezusie.
 • Pozostawić Bogu rezultaty i Jemu przypisywać owoce.

Jeżeli będziemy stosowali wszystkie wymienione zasady, to nasze świadectwo na pewno będzie owocne i będziemy przezywali wielką radość. Wtedy na pytanie: Co uważasz za najradośniejsze w swoim życiu? - będziemy mogli odpowiedzieć: - To, że przyjąłem Chrystusa i że mogę innych do Niego prowadzić. To jest najradośniejsze przeżycie w moim życiu i tym najlepiej mogę służyć innym ludziom, moim braciom.

 

Sługa Noży ks. Franciszek Blachnicki

pod farąSzczęść Boże,

Serdecznie zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie modlitewne, które odbędzie się w kaplicy Pod Farą przy parafii MB Królowej Pokoju 15 września  2017 r. o godzinie 20.00.

Chcemy uwielbiać Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie i dziękować za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy w czasie letniego odpoczynku.

Na progu nowego roku formacyjnego będziemy Panu Jezusowi powierzać nasze kręgi, animatorów, księży moderatorów, nową parę diecezjalną – Kasię i Janusza Kułaczów, prosząc dla nas wszystkich o dary Ducha Świętego i Boże Błogosławieństwo. Oddamy też dobremu Bogu wszystkie nasze troski.

Spotkanie będzie trwać  jak zwykle godzinę.

Do zobaczenia, Diakonia Modlitwy      

modlitwaSzczęść Boże!

Serdecznie zapraszamy na kolejne wakacyjne spotkanie modlitewne, które odbędzie się w kaplicy pod farą przy parafii MB Królowej Pokoju 18 sierpnia 2017 r. o godzinie 20.00.

Chcemy spotkać się z Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie i oddawać mu chwałę, uwielbiać i adorować. Chcemy powierzać mu wszystkie nasze sprawy – i te, które nas martwią, te, za które jesteśmy  szczególnie wdzięczni, ale też te, które dopiero przed nami.

Spotkanie będzie trwać  jak zwykle godzinę.

Do zobaczenia, Diakonia Modlitwy

przytulenieSzczęść Boże,

Serdecznie zapraszamy na wakacyjne spotkanie modlitewne, które odbędzie się w kaplicy pod farą przy parafii MB Królowej Pokoju 21 lipca 2017 r. o godzinie 20.00. Jak co miesiąc spotkamy się w trzeci piątek, aby adorować Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Będziemy Pana Boga uwielbiać w czasie letniego wypoczynku, kiedy możemy podziwiać piękno stworzonego przez Boga świata, cieszyć się przebywaniem razem z rodziną i bliskimi i odnawiać swoje siły. Będziemy też dziękować Panu za to, że część z nas przeżyła już swoje rekolekcje wakacyjne i modlić się te, które teraz właśnie trwają i te, które są jeszcze przed nami, polecając Dobremu Bogu wszystkich uczestników, animatorów i moderatorów.

Spotkanie będzie trwać jak zwykle godzinę.

 

Do zobaczenia, Diakonia Modlitwy

Pod FarąZapraszamy na nasze comiesięczne spotkanie modlitewne do "Kaplicy Pod Farą" przy parafii MB Królowej Pokoju w piątek 17. lutego o godz. 20-tej.

Chcemy uwielbiać i prosić Pana Jezusa o potrzebne nam łaski. W przededniu uroczystej Eucharystii w 30. rocznicę śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka w kościele Piotra i Pawla która odbędzie się 27.02.2017r., będziemy modlić się wstawienniczo za pośrednictwem naszego patrona.

Spotkanie nasze trwać będzie, jak zwykle, tylko 1 godzinę, byśmy mogli wszyscy w nim uczestniczyć.

Czekamy na Was.

Zostańcie z Bogiem.

Diakonia Modlitwy

spotkanie modlitewneSerdecznie zapraszamy na spotkanie modlitewne, które odbędzie się w kaplicy pod farą przy parafii MB Królowej Pokoju 20 stycznia  2017 r. o godzinie 20.00. Jak co miesiąc spotkamy się w trzeci piątek, aby uwielbiać Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Będziemy zawierzać Panu Jezusowi wszystkie małżeństwa z naszego rejonu, prosząc za nasze kręgi, a także za nasze rodziny i cały świat. Obejmiemy modlitwą przebywających na rekolekcjach i wszystkie przekazywane nam intencje.

Spotkanie będzie trwać  jak zwykle godzinę.

Do zobaczenia, Diakonia Modlitwy

spotkanie modlitewneZapraszamy na comiesięczne spotkanie modlitewne do kaplicy "Pod Farą" przy parafii MB Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach w piątek 16. grudnia 2016

W tym czasie rodosnego oczekiwania na przyjście Pana, będziemy uwielbiać naszego Boga za miłość, którą tak chojnie rozlewa już tu na ziemi...

"...Uwielbiam Ciebie Boże i dziękuję za miłość, która daje światu życie.
Uwielbiam Ciebie Boże i dziękuję za Twoją delikatność, która odsłania w nas Twoje łaski.
Uwielbiam Ciebie Boże i dziękuję za ciszę, która każe nam Ciebie nasłuchiwać.
Uwielbiam Ciebie Boże i dziękuję za piękno Twojej miłości, która uczy nas pragnąć piękna i miłości Twojej.
Uwielbiam Ciebie Boże i dziękuję za Słowo, które dało początek Słowu Wcielonemu..."

Spotkanie nasze rozpoczynamy o godz. 20. i trwać ono będzie ok. 1 godz. by wszyscy mogli w nim uczestniczyć

Czekamy na Was z radością :-)

Diakonia Modlitwy

 

modlitwaZapraszamy wszystkich na spotkanie modlitewne w trzeci piątek miesiąca czyli 18 listopada 2016 r. na godzinę 20.00 do „Kaplicy pod farą” przy kościele pw. MB Królowej Pokoju. Wraz z całym narodem będziemy modlić się do Chrystusa – naszego Pana i Króla, obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie, dziękować i uwielbiać Boga za Rok Miłosierdzia oraz prosić we wszystkich naszych i polecanych nam intencjach.

Spotkanie jak zwykle będzie trwać godzinę.

Czekamy na Was z radością!

Diakonia Modlitwy

Spotkanie modlitewneZapraszamy na nasze comiesięczne spotkanie modlitewne do "Kaplicy Pod Farą" przy parafii MB Królowej Pokoju w piątek 21-go października 2016r. o godz. 20-tej.

"I rzekł do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie". Mk 16, 15-18

Spotkanie nasze trwać będzie, jak zwykle, tylko 1 godzinę, byśmy mogli wszyscy w nim uczestniczyć.
Serdecznie Zapraszamy!
Diakonia Modlitwy

Czytaj więcej...

Panno Najświętsza,

nieraz nurtuje mnie wewnętrzny niepokój.

Pod wpływem różnych rzeczy,

które widzę na ulicy, w kinie,

pod wpływem tego, co nieraz usłyszę,

staję się niepewny.

Rodzi się we mnie walka między pokusą do grzechu

a pragnieniem, by nie stracić łaski.

Panno czysta, przypomnij mi,

że czystość jest cnotą karności i umiaru,

a nie jarzmem przyciągającym człowieka,

że - przeciwnie - pomaga mu dążyć wzwyż.

Nie dopuść, bym poddał się złu,

bym szkodził swemu zdrowiu,

rozwojowi mego umysłu i woli

Nie pozwól bym obraził Twego Syna.

Uproś mi pokój wewnętrzny i radość,

i taką miłość do Chrystusa,

bym Go stawiał ponad wszelkie

radości tego świata.

Uwielbienie"Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych,

Jezu zmartwychwstały ze śladami męki.

Ty jesteś z nami poślij do nas Ducha,

Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie."

Trwając w radości paschalnej, serdecznie zapraszamy na WIELKIE UWIELBIENIE ... Jezus zmartwychwstały stanie pośród nas prawdzwy, bliski, obecny... Jedyny Bóg i Pan ... powie: "Pokój wam!" ..."Dotknijcie się Mnie"...

Będziemy na Ciebie czekać i wspólnie się modlić 25 kwietnia (w piątek), w parafii M.B. Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach (główny kościół), od godziny 20.00 do 22.00).

ks. Piotr Golus

Diakonia ModlitwyRuchu Światło-Życie

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

29 maj 2020

Ruch Światło-Życie
 • Wszystkie dzieci nasze są
  W tym roku obchodząc Dzień Dziecka chcemy zwrócić szczególną uwagę na nasze kenijskie dzieciaki objęte projektem „Adopcja na odległość” (o projekcie: http://www.misje.oaza.pl/index.php/2019/12/13/adopcja-na-odleglosc/). Naszym małym marzeniem jest, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym  gdzie i komu pomagamy oraz włączyło się do tego dzieła. W związku z tym przez cały tydzień będziemy przybliżać Wam historie 

  Czytaj więcej
 • Nie żyje ks. Piotr Urbanowski
  We wtorek, 19 maja 2020 roku, nagle, w wieku 48 lat, zmarł ks. Piotr Urbanowski, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie diecezji warszawsko-praskiej. Pochodził z Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie. Święcenia kapłańskie przyjął rąk biskupa Kazimierza Romaniuka 29 maja 1999 roku. Od nastoletnich lat związany z Ruchem. Dobry Jezu, okaż Księdzu Piotrowi swoje miłosierdzie! Aktualizacja: 

  Czytaj więcej
 • Zaproszenie na rekolekcje w czasie wakacji 2020
  W czasie tego okresu wakacji i urlopów w roku 2020, który jak sami doświadczamy jest inny niż wszystkie poprzednie, zapraszam na rekolekcje w życiu codziennym. Nie wiadomo czy będą organizowane rekolekcje w tym roku, czy wszyscy chętni dadzą radę pojechać gdzieś „na miejsce pustynne”, na rekolekcje, na odpoczynek, aby wzmocnić swojego ducha, stąd ta właśnie 

  Czytaj więcej

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.