foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Wyrazem katolickości jest nie tylko braterska wspólnota ochrzczonych, ale także gościnność okazana cudzoziemcowi, niezależnie od wyznawanej przez niego religii, odrzucenie wszelkich barier i dyskryminacji rasowej oraz uznanie osobowej godności każdego człowieka, czemu winna towarzyszyć aktywna obrona jego niezbywalnych praw” - pisał Jan Paweł II

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

Droga Wspólnoto Oazowa 

W związku z jubileuszem Krąg centralny w swoim liście zachęca do przeżycia 9 miesięcznej nowenny – począwszy od października – modląc się na zakończenie spotkań kręgów Aktem Konstytutywnym Ruchu.

Na Kręgu diecezjalnym padła propozycja, by Akt Konstytutywny nie tylko odmawiać, ale rozważyć go na spotkaniach kręgów w ramach formacji permanentnej. Podjąłem się więc nieśmiałej próby przygotowania propozycji konspektów. Planuję przygotować osiem takich spotkań – mając świadomość, że w ciągu roku zdarza się, że jakieś spotkanie może wypaść, lub przybiera w wyjątkowych okolicznościach inny charakter, niż formacyjny. 

Jest to propozycja. Niech animatorzy podejmą decyzję czy realizować ten cykl, czy jakiś inny, np z listów DK.

W załączniku materiały do pierwszego spotkania....

 

Ważne, żeby na każdym spotkaniu każdy uczestnik miał tekst Aktu Konstytutywnego - można wydrukować lub zakupić.

Informacje są w załączniku.

ks. Marek Olekszyk

Dawid i Basia Borowik para rejonowa DK

Ksiądz Tomasz Rak moderator rejonowy DK

ROZWAŻENIE TREŚCI AKTU KONSTYTUTYWNEGO

(ODDANIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE NIEPOKALANEJ, MATCE KOŚCIOŁA).

CYKL FORMACYJNY 8 SPOTKAŃ.

Rok 2023 jest w Ruchu Światło-Życie rokiem jubileuszy: zarówno 50-lecia istnienia RŚŻ (za początek ukształtowanego Ruchu Światło-Życie uznaje się uroczyste oddanie Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła 11.06.1973), jak i 50-lecia pierwszych turnusów Oazy Rodzin (w 1973 roku odbyły się dwa!). Jubileusze te będziemy świętować na Jasnej Górze 09.09.2023 roku. Krąg centralny w swoim liście zachęca do przeżycia nowenny miesięcy – począwszy od października – modląc się na zakończenie spotkań kręgów odmawiając Akt Konstytutywny Ruchu. Na Kręgu diecezjalnym padła propozycja, by ten Akt Konstytutywny nie tylko odmawiać, ale rozważyć go na spotkaniach kręgów w ramach formacji permanentnej (w więc w kręgach po formacji podstawowej). Podjąłem się więc nieśmiałej próby przygotowania propozycji konspektów. Planuję przygotować osiem takich spotkań – mając świadomość, że w ciągu roku zdarza się, że jakieś spotkanie może wypaść, lub przybiera w wyjątkowych okolicznościach inny charakter, niż formacyjny.

Ks. Marek Olekszyk

Najpierw mały wstęp…

Pierwsze oazy odbyły się o wiele wcześniej, niż w roku 1973 (pierwsza oaza dla ministrantów już w 1954 w Bibieli!). Przez ten czas jednak kształtowała się wizja tego ruchu – nie powstała ona za biurkiem przez napisanie gotowego programu formacyjnego, lecz jest owocem wielu lat doświadczeń i rozeznawania. Gdy 11.06.1973 kardynał Karol Wojtyła dokonał na Kopiej Górce uroczystego oddania Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła, był już ukształtowany program formacyjny i rozeznany charyzmat naszego Ruchu. Dlatego za początek RŚŻ ks. Franciszek Blachnicki uznał właśnie ten moment, a tekst oddania Ruchu Niepokalanej uznał za Akt Konstytutywny. Stąd inicjatywa, by tenże Akt był naszą modlitwą w tym czasie. Jednak tekst tegoż Aktu ma wartość nie tylko historyczną (bo wtedy Ruch zaistniał), lecz przede wszystkim w nim jest określony właściwy charyzmat Ruchu – charyzmat Maryjny! Kiedyś jedna animatorka zapytała mnie, na czym właściwie polega Maryjny charyzmat Ruchu? Czy o to chodzi, że odmawiamy Różaniec i na tajemnicach Różańca oparty jest schemat piętnastu dni oazy? Uzmysłowiłem sobie wtedy, że można być po całej formacji podstawowej ruchu i jednocześnie nie być świadomym, co jest jego podstawowym charyzmatem! Bo, naprawdę, nie chodzi tu tylko o Różaniec! Dlatego proponujemy ten cykl spotkań, by w podstawowym tekście naszego Ruchu odkryć bogactwo treści, które koniecznie muszą być nieustannie wprowadzane w życie, by Ruch był tym, czym być powinien…

Ważne, żeby na każdym spotkaniu każdy uczestnik miał tekst Aktu Konstytutywnego1. Najlepiej wręczyć wydrukowane teksty w zgrabnym formacie, by można było włożyć do pisma Świętego. Oprócz samego Aktu, podstawowym tekstem, z którego korzystam, jest referat samego ks. Franciszka „Tajemnica Wielka – w Chrystusie i w Kościele. Charyzmat Maryjny Ruchu Światło-Życie”2, w którym nasz założyciel sam ten Akt interpretuje.

  1. Niepokalana.

(Do dzielenia się Ewangelią na początku spotkania: Łk 1,26-35. Różaniec – tajemnica Zwiastowania.)

Pierwszy akapit Aktu Konstytutywnego jest inwokacją do Niepokalanej, w której wspominamy Jej opiekę nad dziełem oazy. Słowa te brzmiały szczególnie w tym pamiętnym dniu w Krościenku (11.06.1973), a jednocześnie, gdy odmawiamy je wspólnie w jakimkolwiek czasie we wspólnocie Ruchu.

Następny akapit jest wyrażeniem przekonania, że dzięki Maryi pierwsza oaza Niepokalanej rozwinęła się w Ruch Światło-Życie. Jest tu pewien element historyczny: pierwsza „Oaza Niepokalanej” odbyła się w Szlachtowej w 1963 roku. Były to rekolekcje dla młodzieży żeńskiej. Widzimy też tutaj związanie tego dzieła z Maryją Niepokalaną.

Zatrzymajmy się dzisiaj na tym jednym słowie: „Niepokalana”.

Proponuję zrobić małe ćwiczenie: powiedz/napisz pierwsze skojarzenie ze słowem „Niepokalana”.

Ks. Franciszek Blachnicki jest, podobnie, jak św. Maksymilian Kolbe, pod wrażeniem objawień w Lourdes, gdzie Maryja przedstawiła się Bernadecie: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”. Nie mówi „jestem niepokalanie poczęta”, ale „Niepokalane Poczęcie”. Jest to więc imię własne Maryi, które oddaje jej istotę!!

Jakie było najczęstsze skojarzenie ze słowem „Niepokalana”? Prawdopodobnie wolność od grzechu. I to jest punkt wyjścia. Ale popatrzmy bardziej szczegółowo: Czym jest grzech? (można zapytać i podrążyć trochę temat 😊) Odwróceniem się od Boga, zlekceważeniem Go, zwróceniem się do szatana…. Ale w najgłębszej istocie jest zwróceniem się ku sobie! Egocentryzm, samoubóstwienie, pycha… Dlaczego pierwsi ludzie posłuchali kusiciela? Bo podpowiedział: „Tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3,5). Będziecie jak bogowie. Wjechał im na ambicję i podziałało… A Maryja jest od tego wolna – od grzechu, od egoizmu, od wygórowanych ambicji, samoubóstwienia.. Niepokalana…

Na razie powiedzieliśmy sobie co to „imię Maryi” znaczy od strony negatywnej, czyli czego w niej nie ma, jaka nie jest. Ale ks. Franciszek zachęca, by iść dalej i zobaczyć, co w tym imieniu jest pozytywnego, czyli jaka Maryja jest?

I tutaj konsekwentnie: skoro nie jest skupiona na sobie, to może być całkowicie bezinteresownie oddana Bogu. Jest zdolna do miłości polegającej na całkowitym oddaniu siebie. „Niepokalane Poczęcie, to pełnia miłości stworzenia wracającego do Stwórcy (…) Niepokalana jest więc osobowym szczytem odkupionej ludzkości, Człowiekiem w pełni odkupionym i wyzwolonym, wzorem osobowym dla wszystkich ludzi, Nowym Człowiekiem, Nową Ewą u boku Chrystusa – Nowego Adama.” (ks. F.B.). W Ewangelii nie ma słowa „Niepokalana”. Jednak jak Anioł pozdrawia Maryje przy zwiastowaniu? Pełna łaski!

Tak właśnie ks. Blachnicki uczy nas patrzeć na Maryję – w sposób maksymalistyczny. Nie tylko to, że nie miała grzechu. Ten stan mogła by szybko stracić, gdyby nie miała maksymalnej miłości gotowej do całkowitej bezinteresowności.

***

Zaproponujcie wszystkim, by na Namiot Spotkania jeszcze raz wziąć ten tekst o zwiastowaniu (Łk 1,26-35) i zadać sobie w czasie tej modlitwy pytania:

- Gdyby była taka skala (od 0 do 10): 0, to całkowity egoizm – 10, to postawa Maryi (całkowite i bezinteresowne oddanie w miłości), to jaki byłby wynik pomiaru mojego serca? Uciesz się przejawami bezinteresowności, gdy dostrzegasz ją w swoim sercu i uwielbij Boga za tę zdolność.

- Na czym bardziej się skupiam w życiu duchowym: „mniej grzeszyć”, czy „bardziej kochać”?

- Imieniem własnym Maryi jest „Niepokalane Poczęcie”. To wyraża jej istotę. Jakie mogłoby być moje imię, które wyrażałoby prawdę o moim sercu?

- Jak reaguję na wezwania do bezinteresownego daru z siebie, które Bóg do mnie kieruje (przez natchnienia, potrzebę chwili, prośby innych ludzi, potrzeby jakiejś posługi w Ruchu, w Kościele)?

Poproś Maryję, by pomagała Ci dorastać do miłości w pełni bezinteresownej….

Proponuję każdemu wydrukować te pytania do Namiotu Spotkania.

***

Namiot Spotkania Łk 1,26-35:

- Gdyby była taka skala (od 0 do 10): 0, to całkowity egoizm – 10, to postawa Maryi (całkowite i bezinteresowne oddanie w miłości), to jaki byłby wynik pomiaru mojego serca? Uciesz się przejawami bezinteresowności, gdy dostrzegasz ją w swoim sercu i uwielbij Boga za tę zdolność.

- Na czym bardziej się skupiam w życiu duchowym: „mniej grzeszyć”, czy „bardziej kochać”?

- Imieniem własnym Maryi jest „Niepokalane Poczęcie”. To wyraża jej istotę. Jakie mogłoby być moje imię, które wyrażałoby prawdę o moim sercu?

- Jak reaguję na wezwania do bezinteresownego daru z siebie, które Bóg do mnie kieruje (przez natchnienia, potrzebę chwili, prośby innych ludzi, potrzeby jakiejś posługi w Ruchu, w Kościele)?

Poproś Maryję, by pomagała Ci dorastać do miłości w pełni bezinteresownej….

Namiot Spotkania Łk 1,26-35:

- Gdyby była taka skala (od 0 do 10): 0, to całkowity egoizm – 10, to postawa Maryi (całkowite i bezinteresowne oddanie w miłości), to jaki byłby wynik pomiaru mojego serca? Uciesz się przejawami bezinteresowności, gdy dostrzegasz ją w swoim sercu i uwielbij Boga za tę zdolność.

- Na czym bardziej się skupiam w życiu duchowym: „mniej grzeszyć”, czy „bardziej kochać”?

- Imieniem własnym Maryi jest „Niepokalane Poczęcie”. To wyraża jej istotę. Jakie mogłoby być moje imię, które wyrażałoby prawdę o moim sercu?

- Jak reaguję na wezwania do bezinteresownego daru z siebie, które Bóg do mnie kieruje (przez natchnienia, potrzebę chwili, prośby innych ludzi, potrzeby jakiejś posługi w Ruchu, w Kościele)?

Poproś Maryję, by pomagała Ci dorastać do miłości w pełni bezinteresownej….

AKT POŚWIĘCENIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

NIEPOKALANEJ, MATCE KOŚCIOŁA

 

NIEPOKALANA, MATKO KOŚCIOŁA

zgromadzeni dzisiaj wspominamy z wdzięcznością

Twoją opiekę nad dziełem Oazy Żywego Kościoła.

WYZNAJEMY, że dzięki Twojej macierzyńskiej miłości

pierwsza Oaza Niepokalanej

oddana pod Twoją szczególną opiekę

rozwinęła się w przedziwny sposób w ruch oazy

i wywodzący się z niego Ruch Światło-Życie.

 

WYZNAJEMY, że Twoja postawa

bezgranicznego, oblubieńczego, oddania się w miłości Chrystusowi

jest źródłem Twojej macierzyńskiej płodności w ludzie Bożym.

Ponieważ jesteś Niepokalaną Oblubienicą Słowa,

zwłaszcza w zjednoczeniu z Nim

w szczytowej godzinie miłości na Krzyżu,

dlatego jesteś Matką wszystkich żyjących, Matką Kościoła.

 

WYZNAJEMY także, że zjednoczenie z Tobą

w postawie oblubieńczego oddania się Chrystusowi

jest i pozostanie zawsze jedyną, prawdziwą i najgłębszą zasadą

żywotności i płodności Kościoła-Matki.

Kościół o tyle razem z Tobą będzie Kościołem-Matką,

o ile w poszczególnych swoich członkach będzie wraz z Tobą

Oblubienicą oddaną Panu w wierze i miłości.

 

JESTEŚMY PRZEKONANI, że całe dzieło Oazy

opiera się na zrozumieniu tej tajemnicy i nie ma ono innego celu,

jak wychowywanie swoich uczestników

do coraz głębszego zrozumienia i zrealizowania postawy

posiadania siebie w dawaniu siebie Chrystusowi i braciom.

 

JESTEŚMY PRZEKONANI, że taka postawa

jest źródłem nowego życia; dlatego słuszne jest

abyśmy na nowo i bardziej świadomie oddali to dzieło Tobie,

błagając, abyś raczyła je przyjąć i uznać za swoje.

JESTEŚMY PRZEKONANI głęboko,

że o tyle tylko staniemy się „Oazą Żywego Kościoła”,

o ile w zjednoczeniu z Tobą będziemy realizować

postawę służby i oddania się Chrystusowi w Jego Kościele.

 

PRZYJMIJ więc jako swoją rzecz i własność wszystkich

którzy oddali swoje życie i wszystkie swe siły

na diakonię Ruchu Światło-Życie.

PRZYJMIJ wszystkich, zwłaszcza moderatorów i animatorów,

którzy pragną służyć w ramach ruchu

wielkiej sprawie budowania żywych wspólnot Kościoła.

PRZYJMIJ wszystkich, którzy na zakończenie pobytu w oazie

oddali w Twoje ręce swoje dobre postanowienia

i udziel im łaski wytrwania.

NIEPOKALANA, MATKO KOŚCIOŁA,

BĄDŹ RÓWNIEŻ MATKĄ

DZIEŁA OAZY I RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE. Amen.

 

2 Tekst znajduje się w książce ks. F. Blachnicki „Charyzmat Światło-Życie. Teksty Podstawowe.” Jest również dostępny na stronie: https://www.oaza.pl/tajemnica-wielka-w-chrystusie-i-kosciele-charyzmat-maryjny-ruchu-swiatlo-zycie/

Spotkania Modlitewne

Spotkania Modlitewne

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

10 czerwiec 2023

Ruch Światło-Życie

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.