foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Wyrazem katolickości jest nie tylko braterska wspólnota ochrzczonych, ale także gościnność okazana cudzoziemcowi, niezależnie od wyznawanej przez niego religii, odrzucenie wszelkich barier i dyskryminacji rasowej oraz uznanie osobowej godności każdego człowieka, czemu winna towarzyszyć aktywna obrona jego niezbywalnych praw” - pisał Jan Paweł II

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

DWDD2023
DZIEŃ WSPÓLNOTY DIAKONII DIECEZJALNYCH

Czwartego listopada w Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym im. Ks. F. Blachnickiego Fundacji Światło-Życie w Katowicach odbył się Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych.

Rozpoczęliśmy ten dzień modlitwą całego Kościoła, czyli Jutrznią. W ramach DWDD odbyły się dwa spotkania tematyczne w grupach. Pierwsze dotyczyło pytania: Czym dla ciebie jest Kościół Żywy? Po bardzo owocnej współpracy i zaangażowaniu całej grupy doszliśmy do poniższych wniosków:

 

Kościół Żywy to:

 • Łączność z Chrystusem, osobiste spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, w Słowie Bożym, w Liturgii;

 • Życie we wspólnocie dynamicznej, której siłą do uświęcającego ludzi działania i źródłem skuteczności jest Chrystus;

 • Wzajemna służba, działanie, wychodzenie do innych, posiadanie siebie w dawaniu siebie, dawanie świadectwa swoim życiem;

 • Unikanie autoreferencyjności;

 • Powstawanie z upadków, ciągła przemiana – metanoia;

 • Kościół przebaczający i przepraszający;

 • Kościół misyjny, głoszący wszystkim Dobrą Nowinę;

 • Kościół płodny w swym rozwoju, wydający owoce poprzez łaskę Ducha Świętego;

 • Kościół wolnych ludzi;

 • Kościół na fundamencie Niepokalanej Matki Kościoła.

Największą radością i potwierdzeniem tego, że Kościół jest Żywy, była możliwość uczestnictwa w Zgromadzeniu Eucharystycznym, gdzie mogliśmy wspólnie celebrować prawdziwie żywego i obecnego między nami naszego Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Drugie spotkanie w grupach odbyło się w ramach poszczególnych Diakonii. Na tym spotkaniu dzieliliśmy się, służbą w naszych diakoniach diecezjalnych, co nam się udaje oraz na jakie problemy napotykamy. Dzięki takiej wymianie informacji możemy czerpać wzajemnie z naszych doświadczeń i służyć jedni drugim wiedzą, radą, pomocą. Dzień Wspólnoty zakończyliśmy tak, jak rozpoczęliśmy, wspólną modlitwą Liturgii Godzin.

Podczas przeżywania Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych dzieliliśmy się przemyśleniami oraz rewizją swojego życia w oparciu o referat o. Bartłomieja Parysa „Elementy teologii Żywego Kościoła u ks. Franciszka Blachnickiego”, wygłoszonego podczas 48 Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Częstochowie. Podczas spotkania Kręgu filialnego dzieliliśmy się: Jak realizujemy na drodze naszej posługi słowa ks. F. Blachnickiego: „Stać się Żywym Kościołem – to nasze najważniejsze zadanie”. Wizja Kościoła – wspólnoty osób, komunii, istniejącego w nas i wśród nas, stwarza właściwy fundament dla diakonii, dla służby, dla życia i rozwoju Kościoła. Tym fundamentem – zdolnym zabezpieczyć tę służbę przed wypaczeniem aktywizmu, działalności zewnętrznej i organizacyjnej, oraz przed frustracją – jest świadomość uczestnictwa w tajemnicy Niepokalanej Matki Kościoła. Jest to radosna świadomość, że wszelka realizacja miłości – polegająca na wzajemnym oddawaniu się sobie osób w postawie bezinteresownej służby – jest w Kościele źródłem nowego życia.

Przeżywany Dzień Wspólnoty był dla nas umocnieniem na drodze naszej służby. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym na co dzień w diakonie diecezjalne, oraz starania w budowanie Żywego Kościoła. Kościołem Żywym jest Ciało Chrystusa, chciejmy go tworzyć.

Marek Kuchara – odpowiedzialny za Diecezjalną Diakonię Liturgiczną

Barbara i Witold Markowie – para diecezjalna DK

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

25 maj 2024

Ruch Światło-Życie
 • Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach

  24 maja obchodzony jest Dzień Modlitw za Kościół w Chinach. Wezwał do tego papież Benedykt XVI w 2007 roku. Zaproponowany przez niego dzień nie jest przypadkowy, gdyż wówczas przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, która jest patronką najważniejszego sanktuarium maryjnego w Chinach, znajdującego się w Sheshan, na obrzeżach Szanghaju. W odpowiedzi na apel papieża 

  Czytaj więcej

  Artykuł Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach pochodzi z serwisu OAZA.PL.

 • Wolontariat w Centrum Ekologii Integralnej

  Zapraszamy do udziału w wolontariacie długoterminowym w Centrum Ekologii Integralnej w Krościenku nad Dunajcem! To niepowtarzalna okazja, aby połączyć służbę na rzecz Ruchu Światło-Życie z odpoczynkiem w przepięknych pienińskich górach! W Centrum Ekologii Integralnej stawiamy na holistyczne podejście do ekologii, które uwzględnia zarówno dbałość o środowisko naturalne, jak i troskę o rozwój duchowy i społeczny. 

  Czytaj więcej

  Artykuł Wolontariat w Centrum Ekologii Integralnej pochodzi z serwisu OAZA.PL.

 • Relacje z COM-u

  W dniach 17-20 maja 2024 roku w Krościenku nad Dunajcem odbyła się kolejna Centralna Oaza Matka. Fotorelacje na foto.oaza.pl Jak było?

  Artykuł Relacje z COM-u pochodzi z serwisu OAZA.PL.

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.