foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Wyrazem katolickości jest nie tylko braterska wspólnota ochrzczonych, ale także gościnność okazana cudzoziemcowi, niezależnie od wyznawanej przez niego religii, odrzucenie wszelkich barier i dyskryminacji rasowej oraz uznanie osobowej godności każdego człowieka, czemu winna towarzyszyć aktywna obrona jego niezbywalnych praw” - pisał Jan Paweł II

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

DWDD2023
DZIEŃ WSPÓLNOTY DIAKONII DIECEZJALNYCH

Czwartego listopada w Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym im. Ks. F. Blachnickiego Fundacji Światło-Życie w Katowicach odbył się Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych.

Rozpoczęliśmy ten dzień modlitwą całego Kościoła, czyli Jutrznią. W ramach DWDD odbyły się dwa spotkania tematyczne w grupach. Pierwsze dotyczyło pytania: Czym dla ciebie jest Kościół Żywy? Po bardzo owocnej współpracy i zaangażowaniu całej grupy doszliśmy do poniższych wniosków:

 

Kościół Żywy to:

 • Łączność z Chrystusem, osobiste spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, w Słowie Bożym, w Liturgii;

 • Życie we wspólnocie dynamicznej, której siłą do uświęcającego ludzi działania i źródłem skuteczności jest Chrystus;

 • Wzajemna służba, działanie, wychodzenie do innych, posiadanie siebie w dawaniu siebie, dawanie świadectwa swoim życiem;

 • Unikanie autoreferencyjności;

 • Powstawanie z upadków, ciągła przemiana – metanoia;

 • Kościół przebaczający i przepraszający;

 • Kościół misyjny, głoszący wszystkim Dobrą Nowinę;

 • Kościół płodny w swym rozwoju, wydający owoce poprzez łaskę Ducha Świętego;

 • Kościół wolnych ludzi;

 • Kościół na fundamencie Niepokalanej Matki Kościoła.

Największą radością i potwierdzeniem tego, że Kościół jest Żywy, była możliwość uczestnictwa w Zgromadzeniu Eucharystycznym, gdzie mogliśmy wspólnie celebrować prawdziwie żywego i obecnego między nami naszego Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Drugie spotkanie w grupach odbyło się w ramach poszczególnych Diakonii. Na tym spotkaniu dzieliliśmy się, służbą w naszych diakoniach diecezjalnych, co nam się udaje oraz na jakie problemy napotykamy. Dzięki takiej wymianie informacji możemy czerpać wzajemnie z naszych doświadczeń i służyć jedni drugim wiedzą, radą, pomocą. Dzień Wspólnoty zakończyliśmy tak, jak rozpoczęliśmy, wspólną modlitwą Liturgii Godzin.

Podczas przeżywania Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych dzieliliśmy się przemyśleniami oraz rewizją swojego życia w oparciu o referat o. Bartłomieja Parysa „Elementy teologii Żywego Kościoła u ks. Franciszka Blachnickiego”, wygłoszonego podczas 48 Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Częstochowie. Podczas spotkania Kręgu filialnego dzieliliśmy się: Jak realizujemy na drodze naszej posługi słowa ks. F. Blachnickiego: „Stać się Żywym Kościołem – to nasze najważniejsze zadanie”. Wizja Kościoła – wspólnoty osób, komunii, istniejącego w nas i wśród nas, stwarza właściwy fundament dla diakonii, dla służby, dla życia i rozwoju Kościoła. Tym fundamentem – zdolnym zabezpieczyć tę służbę przed wypaczeniem aktywizmu, działalności zewnętrznej i organizacyjnej, oraz przed frustracją – jest świadomość uczestnictwa w tajemnicy Niepokalanej Matki Kościoła. Jest to radosna świadomość, że wszelka realizacja miłości – polegająca na wzajemnym oddawaniu się sobie osób w postawie bezinteresownej służby – jest w Kościele źródłem nowego życia.

Przeżywany Dzień Wspólnoty był dla nas umocnieniem na drodze naszej służby. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym na co dzień w diakonie diecezjalne, oraz starania w budowanie Żywego Kościoła. Kościołem Żywym jest Ciało Chrystusa, chciejmy go tworzyć.

Marek Kuchara – odpowiedzialny za Diecezjalną Diakonię Liturgiczną

Barbara i Witold Markowie – para diecezjalna DK

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

11 grudzień 2023

Ruch Światło-Życie
 • Wirtualna Choinka 2023

  Marznięcie, które przeszywa serce Zimowy chłód przynosi ze sobą nie tylko mroźne powietrze, ale również bezlitosną rzeczywistość dla wielu ludzi. Zmagają się oni z ograniczonymi środkami finansowymi, są skazani na walkę o podstawową potrzebę: ciepło. Dla 4,2% Polaków, zima to nie tylko romantyczne spacery po zaśnieżonych parkach, to walka o przetrwanie. Wszyscy znamy uczucie zimna, 

  Czytaj więcej

  Artykuł Wirtualna Choinka 2023 pochodzi z serwisu OAZA.PL.

 • Konkurs na piosenkę roku OŻK 2024/25

  Zapraszamy do udziału w konkursie na wyłonienie piosenki na rok formacyjny 2024/2025, który będzie przeżywany w temacie „Powołani do misji„. Do udziału zapraszamy wszystkich członków Ruchu Światło-Życie, animatorów muzycznych, diakonie, kompozytorów oraz osoby zainteresowane. Piosenka może być stworzona indywidualnie lub przez grupę osób. Piosenki należy dostarczyć przesyłając zapis nutowy, osobno napisany tekst utworu, nagranie (np. 

  Czytaj więcej

  Artykuł Konkurs na piosenkę roku OŻK 2024/25 pochodzi z serwisu OAZA.PL.

 • Jeden duch i jedno serce

  Pierwszy w tym roku formacyjnym weekend przygotowujący do misji Ruchu Światło-Życie odbył się w dniach 17-19 listopada. Do Milanówka zjechały się osoby z całej Polski oraz o. Jan z Czech, aby wspólnie zadbać o swoją formację duchową i ludzką. Nie zabrakło również czasu na pogaduszki, wspólne picie kawy, jedzenie ciasta i opowieści z podróży.  Dzięki 

  Czytaj więcej

  Artykuł Jeden duch i jedno serce pochodzi z serwisu OAZA.PL.

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.