foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Wyrazem katolickości jest nie tylko braterska wspólnota ochrzczonych, ale także gościnność okazana cudzoziemcowi, niezależnie od wyznawanej przez niego religii, odrzucenie wszelkich barier i dyskryminacji rasowej oraz uznanie osobowej godności każdego człowieka, czemu winna towarzyszyć aktywna obrona jego niezbywalnych praw” - pisał Jan Paweł II

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

DzW29_10Droga Wspólnoto Oazowa
29.10.2022 odbył się nasz Dzień Wspólnoty i Koncert piosenek Jasia Michalika.
Był to piękny czas wspólnej modlitwy, adoracji i uwielbienia.
A o 20.00 odbył się niezapomniany koncert piosenek oazowych Jasia Michalika.
Serdecznie dziękujemy Bogu za wasz udział, zaangażowanie i wasze modlitwy.
W związku z tym posyłamy zdjęcia:
Link do albumu ze zdjęciami z Dnia Wspólnoty https://photos.app.goo.gl/1rsRZN59Ksyxng9p9
Link do albumu ze zdjęciami z koncertu Jasia Michalika https://photos.app.goo.gl/PP73y3jBu1uLao5VA
Z radością publikujemy nagranie wideo z tego koncertu:
Dzień Wspólnoty

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

05 luty 2023

Ruch Światło-Życie

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.