foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Jezus wchodzi w naszą Galileę ciemności, w nasz kraj mroków i tam wnosi światło. Jedynego czego trzeba to otwarcia, zaproszenia, zaufania, odpowiedzi na zaproszenie i pójścia za Nim." - Tomasz Terlikowski

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

KaliszW tym roku 20-go maja po raz XX Domowy Kościół pielgrzymował do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu . Oczywiście nie zabrakło na tej pielgrzymce również naszej diecezji gliwickiej. Tematem przewodnim pielgrzymki było hasło ,, Ksiądz Franciszek Blachnicki - Sługa Niepokalanej”.

Po zawiązaniu Wspólnoty wysłuchaliśmy konferencji Jolanty Szpilarewicz ( odpowiedzialnej głównej INMK ) na temat jak ważna dla Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego stała się Niepokalana.

Niepokalana jest dla mnie najdoskonalszym wzorem nowego człowieka oddanego całkowicie w Duchu Swiętym Chrystusowi , Jego słowu i dziełu , dlatego oddaję się Jej , rozważam z Nią w różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją ”. (czcigodny sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki ).

 

Po konferencji odbyło się Nabożeństwo Maryjne z rozważaniami ks. F. Blachnickiego o Niepokalanej.

Po nabożeństwie nie zabrakło też czasu wolnego dla brata i siostry.

Punktem kluczowym XX Pielgrzymki Rodzin Domowego Kościoła była oczywiście Eucharystia pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Podczas wprowadzenia do Eucharystii ks. Biskup przypomniał nam że „ Wszyscy jesteśmy pielgrzymami ku wieczności i tą przestrzeń między ziemią a niebem mamy wypełniać swoim świadectwem życia , wierności przykazaniom Bożym , ale też odwagą bycia chrześcijaninem”.

Homilię do wiernych wygłosił ks. Michał Pacyna . Na przykładzie św. Pawła przypomniał nam , że wiele łask i darów otrzymujemy od Boga i tak jak św. Paweł nie powinniśmy ich zatrzymywać tylko dla siebie , ale dzielić się z innymi . Zaznaczył , że w życiu św. Pawła ważną rolę odgrywało prowadzenie przez Ducha Sw. czyli posłuszeństwo woli Bożej .

Ks. Michał podczas homilii podkreślił , że również my jesteśmy zaproszeni aby rozeznawać , by wybrać dobrą decyzję , co pochodzi od Bożego Ducha , co od złego ducha , byśmy umieli wybierać nie tylko między tym co złe a co dobre , ale też między tym co dobre a co lepsze . Abyśmy umieli dokonywać tych wyborów musimy nauczyć się posłuszeństwa wobec woli Bożej poprzez modlitwę i odrzucenie własnego „JA” .

Po Komunii Sw. Ks. Biskup wraz z Parą Krajową DK w Kaplicy Cudownego Obrazu Sw. Józefa dokonali aktu zawierzenia małżeństw i rodzin oraz całego Domowego Kościoła św. Józefowi.

Na zakończenie Eucharystii ks. Biskup powiedział , że Rodzina jest najświętszym miejscem na ziemi oraz podziękował za tak liczne przybycie zaznaczając , że tak licznie wypełniona Bazylika dopiero wtedy jest naprawdę piękna.

Niech te słowa ks. Biskupa Edwarda Janiaka staną się dla nas zaproszeniem na przyszłoroczną XXI Pielgrzymkę Rodzin DK do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu dnia 26-05-2018.

Krysia i Marek Kuchara

ZDJĘCIA

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

20 luty 2020

Ruch Światło-Życie
 • Łowicz pielgrzymuje
  W sobotę 15 lutego 2020 roku odbyło się drugie czuwanie Ruchu Światło-Życie diecezji łowickiej na Jasnej Górze. Wspólnoty Oaz dziecięcych oraz młodzieżowych, rodziny Domowego Kościoła oraz sympatycy Oazy zgromadzili się u stóp Jasnej Góry , aby wspólnie dziękować i prosić o łaski potrzebne ruchowi oazowemu w naszej diecezji. W czuwaniu uczestniczyła również grupa młodzieży z 

  Czytaj więcej
 • Mężczyzna XXI wieku
  Bycie mężczyzną, męskość – to temat następnego, 231. numeru „Wieczernika”. W numerze znajdą się artykuły podejmujące następujące tematy: mężczyzna z Kościele – czy w praktyce mężczyźni mają swoje miejsce we wspólnocie Kościoła w czym szczególnie mężczyzna może naśladować Pana Jezusa czy św. Józef może być wzorem dla mężczyzny Abraham – wzór mężczyzny Starego Testamentu powołanie 

  Czytaj więcej
 • Błogosławienie członków DIAKONII podczas Kongregacji Odpowiedzialnych 2020
  1.  Osoby, które pragną przyjąć błogosławieństwo członków DIAKONII podczas najbliższej KO proszone są o zgłoszenie się mailowo na adres: cdfd@oaza.pl do 24 lutego br. oraz wypełnienie formularza online (Zapisy online będą otwarte do 24 lutego br.). LINK DO FOMULARZA   2. Nowi członkowie (kandydaci) powinni przesłać (pocztą tradycyjną) do Centralnej Diakonii Formacji Diakonii swój formularz otrzymany na 

  Czytaj więcej

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.