foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Jezus wchodzi w naszą Galileę ciemności, w nasz kraj mroków i tam wnosi światło. Jedynego czego trzeba to otwarcia, zaproszenia, zaufania, odpowiedzi na zaproszenie i pójścia za Nim." - Tomasz Terlikowski

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

kwcChcieliśmy poinformować i podzielić się radością , o tym jak wiele działo się w ostatnim czasie w związku z KWC w Polsce

1.Narodowy Kongres Trzeżwości-21-23.09.2017-Warszawa.

2.Piknik Edukacyjny „Świadek Trzeżwości” 23.09.2017-Warszawa.

3.Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 30.09.2017-Katowice....

 

4.Szkolenie Lokalnych Liderów Trzeżwości 7.10.2017-Warszawa.

5.Szkolenie Ambasadorów Kampanii-MASZ WPŁYW-WYBIERZ

 

MARZENIA,NIE RYZYKO! 27-29.10.2017-Warszawa.

 

at.1.Na uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego,wielkiego orędownika

trzeżwości,zgromadzili się na Narodowym Kongresie Trzeżwości delegaci

z całej Polski,aby debatować o sprawach trzeżwości Narodu,które wynikają

z troski o życie,o zbawienie nas,naszych sióstr i braci.Trzeżwość jest jednym

z funamentów życia osobistego,rodzinnego i narodowego.

JEDYNIE LUDZIE TRZEŻWI SĄ W STANIE ŻYĆ W WOLNOŚCI

DZIECI BOŻYCH.

at.2.Prezentowana była postać Sługi Bożega Ks.Fr.Blachnickiego.Ruszyła także

kampania „Nie piję,bo kocham' promująca postawy abstynencji.Ponieważ

abstynencja i trzeżwość są integralnymi elementami formacji Ruchu Światło

Życie i prowadzonej przez niego Krucjaty Wyzwolenia Człowieka,wydaje się

wielce pożądanym,aby członkowie Ruchu,a zwłaszcza osoby podejmujące

Diakonie,włączyły się w realizację tego przedsięwzięcia.

at.3.Istotnym elementem PIELGRZYMKI KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

było kazanie Arcybiskupa Wiktora Skworca,który”oparł się „na podręczniku

Krucjaty Wyzwolenia Człowieka ks.Fr.Blachnickiego.Pielgrzymka zakończona

została mszą św.w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

at.4.W trakcie szkolenia przygotowano uczestników do organizacji w swojej społeczności

lokalnej konferencji upowszechniającej idee NARODOWEGO KONGRESU TRZE-

-ŻWOŚCI.Szczególnie zwrócono uwagę na odpowiedzialność rodziny,samorządów

lokalnych i państwa oraz Kościoła za trzeżwość.

 

at.5.Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło- Życie realizuje kampanię społeczną,

adresowaną do sprzedawców napojów alkoholowych,nt.zakazu sprzedaży alkoholu

osobom poniżej 18-tego roku życia.Działaniom tym towarzyszyć będzie akcja

społeczna z udziałem wolontariuszy-Ambasadorów Kampani,którzy podejmą

się w swoich społecznościach lokalnych wizyt w sklepach i rozmów z kiero-

-wnictwem sklepu,na temat konieczności ograniczania dostępności napojów

alkoholowych dla osób niepełnoletnich.

 

W/w spotkaniach brały udział osoby KWC z diecezji gliwickiej

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

17 luty 2020

Ruch Światło-Życie
 • Mężczyzna XXI wieku
  Bycie mężczyzną, męskość – to temat następnego, 231. numeru „Wieczernika”. W numerze znajdą się artykuły podejmujące następujące tematy: mężczyzna z Kościele – czy w praktyce mężczyźni mają swoje miejsce we wspólnocie Kościoła w czym szczególnie mężczyzna może naśladować Pana Jezusa czy św. Józef może być wzorem dla mężczyzny Abraham – wzór mężczyzny Starego Testamentu powołanie 

  Czytaj więcej
 • Błogosławienie członków DIAKONII podczas Kongregacji Odpowiedzialnych 2020
  1.  Osoby, które pragną przyjąć błogosławieństwo członków DIAKONII podczas najbliższej KO proszone są o zgłoszenie się mailowo na adres: cdfd@oaza.pl do 24 lutego br. oraz wypełnienie formularza online (Zapisy online będą otwarte do 24 lutego br.). LINK DO FOMULARZA   2. Nowi członkowie (kandydaci) powinni przesłać (pocztą tradycyjną) do Centralnej Diakonii Formacji Diakonii swój formularz otrzymany na 

  Czytaj więcej
 • Rezerwacja miejsc na 45. Kongregację Odpowiedzialnych

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.