foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Wyrazem katolickości jest nie tylko braterska wspólnota ochrzczonych, ale także gościnność okazana cudzoziemcowi, niezależnie od wyznawanej przez niego religii, odrzucenie wszelkich barier i dyskryminacji rasowej oraz uznanie osobowej godności każdego człowieka, czemu winna towarzyszyć aktywna obrona jego niezbywalnych praw” - pisał Jan Paweł II

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

duchowa adopcja
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Na tym polega istota miłości, żeby posiadać siebie przez nieustanne czynienie daru z siebie

ks. F. Blachnicki

Szczęść Boże!

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która przypada 25 marca, Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia. To dobra okazja, by zatroszyć się o życie tych najbardziej bezbronnych – dzieci nienarodzonych. Z całego serca zachęcam Was; rodziny zgromadzone w kręgach Domowego Kościoła oraz osoby tworzące oazowe wspólnoty młodzieżowe i wspólnoty dorosłych, do przystąpienia do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Duchowa adopcja trwa 9 miesięcy, od 25 marca do 25 grudnia. Powstała po Objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej, która przynaglała do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce.

Wierzymy, że ten osobisty, bezinteresowny dar modlitwy, ofiary i postu wyprasza łaskę i ochronę dla dzieci poczętych jeszcze nienarodzonych oraz ich rodziców, ale także uszlachetnia nasze dusze i może stać się czynnikiem do odrodzenia modlitwy rodzinnej.

Jako Ruch Światło–Życie naszej diecezji pragniemy symbolicznie złożyć w darze dziękczynnym zebrane deklaracje duchowych adopcji na ręce bpa Jana Kopca podczas Mszy św. z okazji 100. rocznicy urodzin Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Msza Św. zostanie odprawiona 27 marca o godz. 18 w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach.

Uroczyste Akty przystąpienia do Duchowej Adopcji odczytają i złożą Pary Rejonowe oraz Przedstawiciele poszczególnych wspólnot.

Dlatego też gorąca prośba do wszystkich tych, którym serce podpowiada podjęcie takiego dzieła i wyrzeczenia, aby gdy podejmą taką decyzję, pobrali deklaracje np. z

https://duchowaadopcja.pl/

lub

https://www.duchowa-adopcja.pl/documents/2974.pdf

i poinformowali o tym fakcie swoich animatorów, pary prowadzące czy też liderów grup do 20 marca 2021 roku, a ci, aby przekazali zebrane informacje parom rejonowym do 21.03.2021.

Jeszcze raz gorąco zachęcam i z serca błogosławię; Niech Pan błogosławi wszystkim Waszym wyborom i prowadzi w trudach codzienności.

 

Ks. Piotr Dyduch

Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie Gliwice

 

 

Biada

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

27 styczeń 2022

Ruch Światło-Życie
 • Prace nad filmem o ks. Franciszku Blachnickim

  Panteon Górnośląski sfinalizował rozmowy z Katarzyną Błaszczyńską,laureatką konkursu na treatment filmu fabularnego o księdzu FranciszkuBlachnickim, autorką treatmentu „Nie jestem żabą”. https://panteon-gornoslaski.pl/temat/2022/01/24/Prace-nad-filmem-o-ks-Franciszku-Blachnickim

  Artykuł Prace nad filmem o ks. Franciszku Blachnickim pochodzi z serwisu OAZA.PL.

 • Oaza Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

  Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Diakonii Oaz Rekolekcyjnych na Oazę Jedności naszej diakonii.  Tematem przewodnim będzie rola i funkcja DOR.  Koszt uczestnictwa to 160 zł od osoby. Zgłoszenia przyjmują Halinka i Michał Knotowie pod adresem: rsz.cdor@gmail.com. Zapisy do 05.02.2022 r.

  Artykuł Oaza Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych pochodzi z serwisu OAZA.PL.

 • Zmarł Andrzej Sionek

  22 stycznia 2022 r. zmarł Andrzej Sionek, jeden z najbardziej zaangażowanych członków Ruchu Światło-Życie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Andrzej Sionek urodził się w Krakowie 9 maja 1953 r. Od początku szkoły średniej aktywnie uczestniczył w duszpasterstwie ojców franciszkanów w Krakowie, gdzie dzięki o. Rufinowi Oreckiemu OFM Conv zetknął się z Ruchem oazowym 

  Czytaj więcej

  Artykuł Zmarł Andrzej Sionek pochodzi z serwisu OAZA.PL.

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.