foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Potępienie i oskarżenie to narzędzia, którymi posługuje się wróg, aby zatrzymać nas w miejscu. Pamiętaj... Bóg Cię nie oskarża!." - Marcin Zieliński - Ps 103, 8-14 Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechówani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją. Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki. Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. Wie On, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem.

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

duchowa adopcja
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Na tym polega istota miłości, żeby posiadać siebie przez nieustanne czynienie daru z siebie

ks. F. Blachnicki

Szczęść Boże!

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która przypada 25 marca, Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia. To dobra okazja, by zatroszyć się o życie tych najbardziej bezbronnych – dzieci nienarodzonych. Z całego serca zachęcam Was; rodziny zgromadzone w kręgach Domowego Kościoła oraz osoby tworzące oazowe wspólnoty młodzieżowe i wspólnoty dorosłych, do przystąpienia do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Duchowa adopcja trwa 9 miesięcy, od 25 marca do 25 grudnia. Powstała po Objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej, która przynaglała do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce.

Wierzymy, że ten osobisty, bezinteresowny dar modlitwy, ofiary i postu wyprasza łaskę i ochronę dla dzieci poczętych jeszcze nienarodzonych oraz ich rodziców, ale także uszlachetnia nasze dusze i może stać się czynnikiem do odrodzenia modlitwy rodzinnej.

Jako Ruch Światło–Życie naszej diecezji pragniemy symbolicznie złożyć w darze dziękczynnym zebrane deklaracje duchowych adopcji na ręce bpa Jana Kopca podczas Mszy św. z okazji 100. rocznicy urodzin Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Msza Św. zostanie odprawiona 27 marca o godz. 18 w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach.

Uroczyste Akty przystąpienia do Duchowej Adopcji odczytają i złożą Pary Rejonowe oraz Przedstawiciele poszczególnych wspólnot.

Dlatego też gorąca prośba do wszystkich tych, którym serce podpowiada podjęcie takiego dzieła i wyrzeczenia, aby gdy podejmą taką decyzję, pobrali deklaracje np. z

https://duchowaadopcja.pl/

lub

https://www.duchowa-adopcja.pl/documents/2974.pdf

i poinformowali o tym fakcie swoich animatorów, pary prowadzące czy też liderów grup do 20 marca 2021 roku, a ci, aby przekazali zebrane informacje parom rejonowym do 21.03.2021.

Jeszcze raz gorąco zachęcam i z serca błogosławię; Niech Pan błogosławi wszystkim Waszym wyborom i prowadzi w trudach codzienności.

 

Ks. Piotr Dyduch

Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie Gliwice

 

 

Biada

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

19 kwiecień 2021

Ruch Światło-Życie

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.