foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Jezus wchodzi w naszą Galileę ciemności, w nasz kraj mroków i tam wnosi światło. Jedynego czego trzeba to otwarcia, zaproszenia, zaufania, odpowiedzi na zaproszenie i pójścia za Nim." - Tomasz Terlikowski

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

Diakonia ŻycieŚWIADECTWO Z REKOLEKCJI DIAKONII ŻYCIA

Leszek: Na rekolekkcje ORDŻ w Kowarach pojechałem bez żadnych konkretnych oczeiwań. Nigdy wcześniej nie byliśmy na tego typu rekolekcjach i zakładałem, że treści główne będą dotyczyły ochrony życia nienarodzonego. Okazało się, że w większości działalność Diakonii Życia skupia się wokół dbałości o jakość małżeństwa i to w istotnej części małżeństwa katolickiego. Bardzo nam się to spodobało. Na rekolekcje jechaliśmy z bagażem podręcznym, ale i z bagażem pewnych nawarstwionych problemów w naszym małżeństwie, które dość istotnie wpływały ostatnio na nasze relacje. W czasie rekolekcji we wspólnocie Pan Bóg zadziałał w taki sposób, że znów mogliśmy być bliżej siebie i budować naszą jedność....

Pan Bóg działał na nas przez modlitwę, codzienną adorację swojego Najświętszego Oblicza w monstrancji oraz przez innych uczestników i prelegentów służących nam poprzez Diakonię Życia. Główne owoce tych rekolekcji, które można już dziś dokładnie określić to przyjęcie Szkaplerza Świętego przez naszego syna, ukazanie wartości zaufania i czułości w relacji małżeńskiej i rodzinnej oraz przystąpienie przez nas do Diakonii Życia.

Sam wyjazd na rekolekcje był bardzo niebezpieczny ponieważ aby dotrzeć do Kowar musieliśmy przebrnąć przez obszar burzowy związany z anomaliami pogodowymi, które w sierpniu dokonały spustoszeń w lasach, gospodarstwach domowych, a także spowodowały ofiary śmiertelne. Jeszcze nigdy nie jechaliśmy w takiej ulewie, ale kiedy wiedzieliśmy, że za moment ulewa zmusi nas do przerwania podróży pomodliliśmy się i pobłogosławiliśmy pogodę. Natychmiast sytuacja na zewnątrz się poprawiła i dojechaliśmy szczęśliwie do celu.

Jagoda: Od kilku lat miałam pragnienie przystąpienia do Diakonii Życia, jednak mąż nie miał do tej pory takiego pragnienia. Dlatego dla mnie wielką radością jest to, że Pan Bóg cierpliwie czekał na naszą jedność i możemy teraz razem służyć w Diakonii. Bardzo przeżyłam także nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko życiu. Pan Bóg działał również bardzo mocno poprzez innych uczestników rekolekcji – ich świadectwo życia z Nim, i w ten sposób przemieniał nas. Wyjechaliśmy umocnieni w wierze i chęci podjęcia się służby w Diakonii Życia.

Jagoda i Leszek Rogozińscy

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

17 luty 2020

Ruch Światło-Życie
 • Mężczyzna XXI wieku
  Bycie mężczyzną, męskość – to temat następnego, 231. numeru „Wieczernika”. W numerze znajdą się artykuły podejmujące następujące tematy: mężczyzna z Kościele – czy w praktyce mężczyźni mają swoje miejsce we wspólnocie Kościoła w czym szczególnie mężczyzna może naśladować Pana Jezusa czy św. Józef może być wzorem dla mężczyzny Abraham – wzór mężczyzny Starego Testamentu powołanie 

  Czytaj więcej
 • Błogosławienie członków DIAKONII podczas Kongregacji Odpowiedzialnych 2020
  1.  Osoby, które pragną przyjąć błogosławieństwo członków DIAKONII podczas najbliższej KO proszone są o zgłoszenie się mailowo na adres: cdfd@oaza.pl do 24 lutego br. oraz wypełnienie formularza online (Zapisy online będą otwarte do 24 lutego br.). LINK DO FOMULARZA   2. Nowi członkowie (kandydaci) powinni przesłać (pocztą tradycyjną) do Centralnej Diakonii Formacji Diakonii swój formularz otrzymany na 

  Czytaj więcej
 • Rezerwacja miejsc na 45. Kongregację Odpowiedzialnych

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.