foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Sąd o ich autentyczności i o właściwym wprowadzeniu w czyn należy do tych, którzy są w Kościele przełożonymi i którzy szczególnie powołani są, by nie gasić Ducha, lecz doświadczać wszystkiego i zachowywać to, co dobre (por. 1 Tes 5,12 i 19–21)” (LG, 12). Jakże ważna jest tu rola kapłanów: to wy, bracia, wprowadzacie tę biblijną zachętę w czyn, kiedy czuwacie nad kościelnymi ruchami w waszych parafiach, pomagacie im i zachęcacie kolejnych ludzi do zaangażowania w ich szeregach. cyt. słowo biskupów do kapłanów na Wielki Czwartek 2018

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

kongregacjaDrodzy Współpracownicy, Odpowiedzialni Ruchu Światło-Życie!

Serdecznie zapraszam na coroczną, tym razem już czterdziestą trzecią Kongregację Odpowiedzialnych, która pod hasłem "Młodzi w Kościele" odbędzie się na Jasnej Górze w dniach 23-26 luty 2018. W załączniku szczegółowy program kongregacji. System rejestracji osób zgłoszonych na listę i przesłaną do sekretariatu Moderatora generalnego  przez Parę Diecezjalmą DK ruszy 2 lutego o godz. 8 (jedna część auli o. Kordeckiego) i 9 lutego o godz. 8 (druga część auli). Link do strony, na której będzie rejestracja, zostanie podany na stronie głównej www.oaza.pl i na fanpage’u Ruchu Światło-Życie.

 

Opłata za udział w Kongregacji, podobnie jak w zeszłym roku, wynosi  50 zł od osoby. Wszelkie sprawy związane z rejestracją proszę zgłaszać na adres sekretariatu Moderatora generalnego (adres jw.).

Do zobaczenia w Częstochowie

ks. Marek Sędek

 

43 Kongregacja Odpowiedzialnych

Piątek 23 II 2018

18.30 Możliwość udziału w Eucharystii - kaplica MB Częstochowskiej

19.30–20.30 Spotkanie modlitewne (aula o. Kordeckiego)

– Możliwość udziału w Apelu jasnogórskim

Sobota 24 II 2018

8.00 Jutrznia

9.00 Otwarcie kongregacji, zawiązanie wspólnoty, wprowadzenie w tematykę kongregacji

9.30 Jacek Dudzic, Ewangelizacja „w przedsionku”

11.00 ks. prof. Andrzej Kiciński, prorektor KUL, Między katechezą a mistagogią

Przerwa na obiad

14.15 Eucharystia (bazylika), przew. ks. bp Marek Solarczyk

16.00 Katarzyna i Paweł Maciejewscy, Młodzi w (Domowym) Kościele

16.45 ks. M. Sędek, Moderator generalny, Centrum Ewangelizacji w Krościenku zaawansowanie prac, zaproszenie do współpracy

17.15 Świadectwa młodych;

– komunikaty, m.in. o piosence roku i znaku roku

Przerwa na kolację

19.30 Nieszpory z błogosławieństwem nowo przyjętych członków stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie

Niedziela 25 II 2018

8.00 Jutrznia

9.00 ks. prof. Adam Maj, COr (KUL), Bierzmowanie – zwieńczenie czy początek drogi?

10.00 Świadectwa młodych

10.30 ks. Marek Sędek, Moderator generalny, Wnioski z prezentowanych treści do formacji Ruchu

11.15 Komunikaty; odczytanie listów jedności, podsumowanie kongregacji

Przerwa na obiad

14.00 Eucharystia (kaplica MB Częstochowskiej), przew. ks. bp Krzysztof Włodarczyk

15.30 Spotkanie z odpowiedzialnymi za wspólnoty dorosłych

Poniedziałek 26 II 2018

8.00 Eucharystia z jutrznią, przew. ks. bp Krzysztof Włodarczyk (kaplica MB Częstochowskiej)

9.30 –12.00 Spotkanie Kolegium Moderatorów w Domu Pielgrzyma

Czytania Biblii

Biada

List otwarty do ks. Blachnickiego.

Gość

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

Ruch Światło-Życie
  • Błogosławienie animatorów na COM
    Informacje dla kandydatów oraz moderatorów diecezjalnych i zakonnych (nie dotyczy błogosławienia członków DIAKONII) Wymagania dla kandydata: Do błogosławienia może przystąpić osoba, która po ewangelizacji przeżyła formację podstawową do 3 stopnia włącznie (ORD nie jest jeszcze wymagane na tym etapie), Triduum Paschalne w formi[...]

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.