foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Potępienie i oskarżenie to narzędzia, którymi posługuje się wróg, aby zatrzymać nas w miejscu. Pamiętaj... Bóg Cię nie oskarża!." - Marcin Zieliński - Ps 103, 8-14 Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechówani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją. Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki. Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. Wie On, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem.

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

Skomielna Cz.W dniach 18-24.01.2020 w Skomielnej Czarnej uczestniczyliśmy w rekolekcjach ORAR I.

Parą prowadzącą byli Marzena i Maciej Petela, a moderatorem był O. Krzysztof Antoniewicz. .

Długo zastanawialiśmy się nad wyborem rekolekcji. Zawsze przeszkodą w podjęciu ostatecznej decyzji był problem z zaplanowaniem i otrzymaniem urlopu w pracy i wymówki, że to jeszcze nie ten czas, że może później.

Po wybraniu rodzaju i terminu rekolekcji postanowiliśmy się zapisać i powierzyliśmy tą sprawę Panu Bogu. W niedługim czasie otrzymaliśmy informację o udzieleniu urlopu.

 

Pierwszego dnia rekolekcji w czasie wolnym, wybraliśmy się na spacer podczas którego pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących:

 • naszego bycia w Domowym Kościele- czy jest to nasza droga?
 • Naszej posługi jako pary prowadzącej- czy należycie ją wypełniamy, czy się po prostu do niej nadajemy?
 • Jakie są perspektywy istnienia i rozwoju naszego kręgu?
 • I wiele innych .

Pierwsza konferencja prowadzona przez Marzenę i Maćka przyniosła odpowiedzi na większość postawionych przez nas podczas spaceru pytań. Tak jakby byli z nami na spacerze… Usłyszeliśmy, że nie mamy narzekać i rozpamiętywać co nam nie wychodzi, tylko zacząć od zmiany siebie . Zadali proste pytanie : „ A rozmawialiście z Jezusem? Co on na to ? Idźcie i spytajcie.”

Pokazali nam na nowo fundamenty i zasady Domowego Kościoła, przypominając, po co wstąpiliśmy na tą drogę. Świadectwo wiary, jakie głoszą swoją postawą , jest odzwierciedleniem ich życia, przez co ich wiara jest czymś żywym i prawdziwym co prowadzi do Chrystusa.

Konferencje O. Krzysztofa uzmysłowiły nam, jak jesteśmy dla siebie ważni, jak powinniśmy o siebie nawzajem dbać, jak pielęgnować swoją miłość, na której czele zawsze musi być Bóg . Jak Bóg jest blisko nas, to i my jesteśmy blisko siebie. Bardzo ujmujący i budujący przez to, że nieszablonowy był również sakrament pojednania, który uwolnił nas od wielu trosk o stan duszy i zaległych obciążeń.

Podczas tych rekolekcji udało nam się w ciszy, spokoju, w miłości i w obecności Boga szczerze porozmawiać podczas dialogu małżeńskiego. Bardzo dużo łez popłynęło, ale te łzy były pewnym oczyszczeniem, co doprowadziło do przewartościowania priorytetów w naszym życiu. Zrozumieliśmy, że musimy więcej czasu poświęcić rodzinie i małżonkowi oraz dbać o wzajemne relacje. Uświadomiliśmy sobie, że musimy pracować nad naszą relacją z Panem Bogiem, rozmową z Jezusem i Duchem Świętym.

Rekolekcje były nam bardzo potrzebne aby mocniej otworzyć się na kontakt z Bogiem, na umocnienie swoich uczuć wobec współmałżonka, na rozpoczęcie nowej drogi poprzez odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz dały siłę i więcej odwagi w posłudze animatorów kręgu.

Karina i Marek Kowalczyk

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

07 kwiecień 2020

Ruch Światło-Życie
 • Na Triduum… w domu
  Diakonia Szkoły Animatora z diecezji warszawsko-praskiej przygotowała notatnik na czas Triduum! Notatnik ten jest przede wszystkim modlitewnym przewodnikiem, pomagającym nam w przeżyciu Tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa w czasie Triduum Paschalnego. W tym roku to nasze domy staną się miejscami rekolekcji. Zachęcamy, aby przygotować się do tego czasu zapoznając się z zaproponowanymi w notatniku 

  Czytaj więcej
 • Internetowe katakumby w czasie zarazy
  To, co do tej pory tak oczywiste, łatwo dostępne i naturalne, jak wspólny rodzinny udział w niedzielnej Eucharystii, regularne korzystanie z sakramentów, czasami msza św. w tygodniu, nagle staje dla nas pod znakiem zapytania.
 • 45. Kongregacja Odpowiedzialnych: Zdjęcia z liturgii
  Zdjęcia z liturgii wykonane w czasie ostatniej Kongregacji Odpowiedzialnych w Częstochowie Przypominamy, że zdjęcia można pobrać jako osobistą pamiątkę albo do wykorzystania w serwisach i pismach na zasadach OLP – Oazowej Licencji Publicznej: 9. DZIEŁO może być wykorzystywane tylko w sposób eklezjalny, to znaczy taki, który służy budowaniu i wzrostowi Kościoła Katolickiego i zgodnie z jego nauką.Licencja OLP nie zawęża tego tylko do Ruchu Światło-Życie 

  Czytaj więcej

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.