foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Potępienie i oskarżenie to narzędzia, którymi posługuje się wróg, aby zatrzymać nas w miejscu. Pamiętaj... Bóg Cię nie oskarża!." - Marcin Zieliński - Ps 103, 8-14 Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechówani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją. Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki. Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. Wie On, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem.

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

DRODZY NASI PRZYJACIELE

Z REJONU TARNOGÓRSKIEGO !

Z wdzięcznością chcemy podziękować Bogu za 3 lata naszej posługi - jako Para Rejonowa Domowego Kościoła - Rejonu Tarnogórskiego.
Z perspektywy minionego czasu musimy potwierdzić słowa wszystkich naszych poprzedników, którzy zapewniali nas, że posługa ta wiąże się ze szczególnym Bożym Błogosławieństwem. Był to dla nas okres niezwykłej przygody z Panem Bogiem. Teraz wiemy, że to On nad wszystkim czuwał i o wszystko się troszczył. I tu parę przykładów.Już na samym początku naszej posługi okazało się, że o finanse w Naszym Rejonie i na potrzeby dofinansowania rekolekcji nie musieliśmy się wcale martwić. Zawsze znalazł się ktoś, kto w danym momencie bezinteresownie i z miłością wspierał dane dzieło. W tym miejscu szczególnie chcemy Wam podziękować za Wasze comiesięczne składki na fundusz rekolekcyjny, dziękujemy Wam za różnego rodzaju darowizny, które przekazywaliście na nasze ręce. Chcemy podziękować w imieniu swoim i tych rodzin, oraz dzieci, które mogły skorzystać z dofinansowania i pomocy z Waszej strony.
Drugim ważnym spostrzeżeniem jest to, iż czas jest domeną, nad którą Pan Bóg panuje w stu procentach. Zdarzało nam się, że spotkania na których mieliśmy być, organizowane były w tym samym czasie, lecz w różnych miejscach i nagle okazywało się, że ktoś kluczowy musi odwołać spotkanie, a my spokojnie mogliśmy uczestniczyć w tym drugim, być może w tym momencie ważniejszym.
Trzecim doświadczeniem błogosławieństwa Bożego były dla nas niektóre ważniejsze decyzje, które nam przychodziło podejmować. Z ludzkiego punktu widzenia szukaliśmy rozwiązań najbardziej racjonalnych i optymalnych w danej sytuacji, ale to Bóg ostatecznie podpowiadał nam co mamy wybrać. Niejednokrotnie już po dokonaniu wyboru, nowe, wcześniej nam nieznane okoliczności potwierdzały słuszność wybranego rozwiązania.
Musimy również przyznać, że bez Waszego otwarcia na Boże podszepty i bez Waszych telefonów do nas, czy pamiętamy o tym i o tym... lub czy potrzebujemy tego i tego...., bez Waszej współpracy z Duchem Świętym, bez Waszej służby, o wielu rzeczach byśmy zapomnieli i wiele rzeczy byśmy mówiąc po naszemu zawalili.
Pragnienia, które Bóg wkładał w Wasze serca, a którymi z nami się dzieliliście były niejednokrotnie tym, czego Bóg chciał od naszego Rejonu. Najczęstszym potwierdzeniem różnego rodzaju Bożych inicjatyw był fakt, że w tym samym momencie kilka osób miało podobne pomysły i marzenia, a do tego w podobnym czasie do nas dzwoniło.
Dziękując Wam za dobro, którego doświadczaliśmy i doświadczamy od Was, prosimy, abyście Swoją modlitwą objęli Nasz Rejon oraz Asię i Marka Glück, którzy podjęli się odpowiedzialności za Naszą Wspólnotę jako nowa Para Rejonowa.

Z wdzięcznością Bogu za 3 lata posługi
jako para rejonowa
Anna i Rafał Blazy

Ps.: Dodać musimy również, że w naszym życiu prywatnym doświadczyliśmy wielu łask Bożych i cudów, które wzmocniły jeszcze bardziej naszą wzajemną miłość i jedność małżeńską.

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

17 maj 2021

Ruch Światło-Życie

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.