podziękowanie samarytańskiZorganizowany przez Ruch Światło Życie na terenie w Szkoły Podstawowej nr3 "Bieg Sanarytański" dla uczenia 100. rocznicy urodzin patrona szkoły ks. F.Blachnickiego cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem w śród uczniów i nawet ich rodziców.

Liczne konkurencje sportowe i konkursy, pozwoliły młodzieży bliżej popznać postać patrona swojej szkoły i zrozumieć i poznać idee przez niego głoszone.

Wśród uczniów i nauczycieli pojawiły się głosy o potrzebie kontynuowania również w następnych latach tej inicjatywy.

Po niżej znajduje się podziękowanie od Dyrekcji Szkły za zorganizowanie tego wydażenia.

podziękowanie