Szczęść Boże,

Po niżej przekazujemy informację przesłaną nam przez Kasię i Pawła Maciejewskich- parę krajową DK.
Pełni ufności Słowu, które stało się Ciałem:
z liturgii godzin piątku 5 tygodnia Wielkiego Postu - nieszpory:
             " Bóg jest dla nas ucieczką i siłą,
                najpewniejszą pomocą w trudnościach.
                Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia
                i góry zapadły w otchłań morza.
                Niech jego wody burzą się i kipią,
                niech góry się chwieją pod jego naporem.
                Bóg zastępów jest z nami,
                Bóg Jakuba jest naszą obroną !"
                                                   Ps 46
Kasia i Janusz Kułacz
diecezjalna para DK
Droga Wspólnoto!
Ze względu na sytuację panującą w Polsce i na całym świecie jesteśmy zmuszeni odwołać tegoroczną pielgrzymkę Domowego Kościoła do Kalisza w takiej formie, jak to było dotychczas, czyli z naszą fizyczną obecnością w Sanktuarium Świętego Józefa w dniu 16 maja. Pragniemy jednak w tym dniu być razem – stąd prosimy, nie wykreślajcie tego wydarzenia z kalendarza. Pielgrzymka przybierze inną formę: przewidziana konferencja będzie dostępna dla wszystkich do odsłuchania (a może i obejrzenia), akt zawierzenia św. Józefowi też będzie miał miejsce, ale w naszych rodzinach,… O wszystkich planowanych elementach będziemy informować bliżej tego spotkania. Ufamy, że św. Jan Paweł II, w którego słowa w szczególny sposób chcieliśmy się wsłuchać w czasie tego spotkania, będzie czuwał nad naszymi rodzinami i wskazywał drogę do świętości.
 
Rodzinom z diecezji kaliskiej oraz filii krakowskiej, które w tym roku w szczególny sposób miały podjąć posługę w Kaliszu, bardzo dziękujemy za gotowość służenia, ale na ten rodzaj posługi trzeba będzie poczekać rok😊
Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa DK