Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 10 lipca zmarł ś.p. Andrzej Szula.

Modlitwy w intencji Andrzeja będą odmawiane w środę 11 lipca i w czwartek 12 lipca o godz. 17 w kaplicy przedpogrzebowej przy kościele MB Uzdrowienie Chorych w Tarnowskich Górach.

Msza pogrzebowa Andrzeja zostanie odprawiona w piątek 13 lipca o godz. 11.00 w kościele MB Uzdrowienie Chorych w Tarnowskich Górach, wcześniej w kaplicy trwać będzie modlitwa. Złożenie do grobu nastąpi na cmentarzu w Sowicach.

Prosimy wszystkich o modlitwę o spokój duszy Andrzeja oraz o pociechę dla Jego najbliższych. Wyraźmy też Panu Bogu wdzięczność za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy od Andrzeja, za Jego uśmiech, przekazywaną radość, otwarte serce, niekończąca się chęć pomocy, za Jego świadectwo wiary.

 

Asia i Marek Glück