kwcChcieliśmy poinformować i podzielić się radością , o tym jak wiele działo się w ostatnim czasie w związku z KWC w Polsce

1.Narodowy Kongres Trzeżwości-21-23.09.2017-Warszawa.

2.Piknik Edukacyjny „Świadek Trzeżwości” 23.09.2017-Warszawa.

3.Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 30.09.2017-Katowice....

 

4.Szkolenie Lokalnych Liderów Trzeżwości 7.10.2017-Warszawa.

5.Szkolenie Ambasadorów Kampanii-MASZ WPŁYW-WYBIERZ

 

MARZENIA,NIE RYZYKO! 27-29.10.2017-Warszawa.

 

at.1.Na uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego,wielkiego orędownika

trzeżwości,zgromadzili się na Narodowym Kongresie Trzeżwości delegaci

z całej Polski,aby debatować o sprawach trzeżwości Narodu,które wynikają

z troski o życie,o zbawienie nas,naszych sióstr i braci.Trzeżwość jest jednym

z funamentów życia osobistego,rodzinnego i narodowego.

JEDYNIE LUDZIE TRZEŻWI SĄ W STANIE ŻYĆ W WOLNOŚCI

DZIECI BOŻYCH.

at.2.Prezentowana była postać Sługi Bożega Ks.Fr.Blachnickiego.Ruszyła także

kampania „Nie piję,bo kocham' promująca postawy abstynencji.Ponieważ

abstynencja i trzeżwość są integralnymi elementami formacji Ruchu Światło

Życie i prowadzonej przez niego Krucjaty Wyzwolenia Człowieka,wydaje się

wielce pożądanym,aby członkowie Ruchu,a zwłaszcza osoby podejmujące

Diakonie,włączyły się w realizację tego przedsięwzięcia.

at.3.Istotnym elementem PIELGRZYMKI KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

było kazanie Arcybiskupa Wiktora Skworca,który”oparł się „na podręczniku

Krucjaty Wyzwolenia Człowieka ks.Fr.Blachnickiego.Pielgrzymka zakończona

została mszą św.w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

at.4.W trakcie szkolenia przygotowano uczestników do organizacji w swojej społeczności

lokalnej konferencji upowszechniającej idee NARODOWEGO KONGRESU TRZE-

-ŻWOŚCI.Szczególnie zwrócono uwagę na odpowiedzialność rodziny,samorządów

lokalnych i państwa oraz Kościoła za trzeżwość.

 

at.5.Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło- Życie realizuje kampanię społeczną,

adresowaną do sprzedawców napojów alkoholowych,nt.zakazu sprzedaży alkoholu

osobom poniżej 18-tego roku życia.Działaniom tym towarzyszyć będzie akcja

społeczna z udziałem wolontariuszy-Ambasadorów Kampani,którzy podejmą

się w swoich społecznościach lokalnych wizyt w sklepach i rozmów z kiero-

-wnictwem sklepu,na temat konieczności ograniczania dostępności napojów

alkoholowych dla osób niepełnoletnich.

 

W/w spotkaniach brały udział osoby KWC z diecezji gliwickiej