Zmarł ks. kan. Jan Froelich, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bierach, wcześniej przez 28 lat proboszcz parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle Głębcach. Przeżył 65 lat, z czego 39 jako kapłan.

froelichŚp. ks. Froelich zmarł 5 stycznia 2021 r., kilka dni przez Świętem Chrztu Pańskiego, obchodzonym przez kapłanów Wspólnoty Chrystusa Sługi, do której należał zmarły, jako Święto Chrystusa Sługi. Żył chryzmatem diakonii, darem służby. Jak często podkreślał, uważał się za kapłana ukształtowanego przez Ruch Światło-Życie. Już w pierwszych latach swego kapłaństwa zaangażował się w ruch oazowy i ewangelizację.

 

Pochodził z parafii pw. Matki Boskiej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach. Urodził się 16 kwietnia 1955 r. w Chorzowie. Dokładnie 26 lat później, w 1981 r. został wyświęcony. Jako wikariusz pracował w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Tychach i św. Wojciecha w Mikołowie. W 1987 r. został proboszczem w Wiśle Głębcach, gdzie wybudował plebanię i dom katechetyczny. W 2015 r. zaczął kierować parafią w Bierach.

 

„Był bardzo gorliwy w kapłaństwie. Skrupulatny. Od lat seminaryjnych ciężko chorował” – wspomina swego zmarłego kolegę i krajana ks. Marcin Aleksy, pochodzący z tej samej parafii w Tarnowskich Górach.

Program Uroczystości Pogrzebowych Ks. kanonika Jana Froelicha

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bierach

Piątek 08.01. 2021
9:00 – wprowadzenie ciała śp. Ks. Jana Froelicha do kościoła w Bierach
Po wprowadzeniu Msza święta – (uczestniczą delegacje z poszczególnych wspólnot działających przy parafii). Msza święta bez koncelebry księży!

Czuwanie przy trumnie ks. Proboszcza parafian i gości do godz. 21.00

14.00 – Msza św. sprawowana przez kapłanów pod przewodnictwem ks. wicedziekana Andrzeja Szczepaniaka. Msza bez udziału wiernych! Bardzo prosimy księży o zabranie własnej alby i złotej stuły.

16.30 – Msza święta pogrzebowa za śp. ks. Jana Froelicha pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza Romana Pindla (z udziałem tylko najbliższej rodziny oraz władz samorządowych). Msza św. bez koncelebry księży!

20.00 – Msza św. za śp. Ks. Jana Froelicha (dla parafian i gości)

Kościół Znalezienie Krzyża Świętego w Wiśle Głębce

Sobota 09.01. 2021
9:00 – wprowadzenie ciała śp. Ks. Jana Froelicha do kościoła w Wiśle Głębcach

Czuwanie modlitewne przy trumnie śp. Ks. Jana Froelicha parafian i gości do godz. 13.00

10:00 – Msza święta za śp. Ks. Jana Froelicha (dla parafian i gości)
12:00 – Msza święta za śp. Ks. Jana Froelicha sprawowana przez kapłanów. Msza bez udziału wiernych! Bardzo prosimy księży o zabranie własnej alby i złotej stuły.

14:00 – Msza święta pogrzebowa za śp. ks. Jana Froelicha pod przewodnictwem Biskupa Piotra Gregera (z udziałem tylko najbliższej rodziny oraz przedstawicieli wspólnot parafialnych i wyznaniowych, oraz władz samorządowych). Msza św. bez koncelebry księży!

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…