SOWBardzo serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które pragną pogłębić swoje życie duchowe, rozpoznać w sobie dary Ducha Świętego i odkryć piękno modlitwy z Pismem Świętym, do wzięcia udziału w Seminarium Odnowy Wiary, które prowadzić będzie Diakonia Modlitwy Ruchu Światło - Życie...

SEMINARIUM ODNOWY WIARY

to forma rekolekcji "w domu" przeznaczonych dla osób pragnących pogłębić swoje życie duchowe.

Każdy tydzień ma określony temat, związany z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego (m. in. problem rozeznawania duchowego, przebaczenia i uzdrowienia, działania Ducha Świętego, grzechu i nawrócenia, osobistej relacji z Bogiem itd.). Całość wieńczy modlitwa o przyjęcie darów Ducha Świętego.

Seminarium trwać będzie 8 tygodni (od 26 września do 21 listopada 2017r.). Spotykać będziemy się w każdy wtorek od 18.45 do 21.15 w Lasowicach w parafii pw. św. Katarzyny. Cotygodniowe spotkania, które obejmują wspólną modlitwę, konferencję i spotkanie w grupach, dopełnia indywidualna modlitwa z Pismem Świętym, którą podejmuje każdy uczestnik Seminarium.

Owoce ostatnich lat pokazały, że Seminarium pomogło wielu osobom przemienić swoje życie, pogłębić modlitwę osobistą i wspólnotową, a przede wszystkim spotkać żywego Boga, który jest obecny i z mocą działa w Kościele. Dzięki temu doświadczeniu uczestnicy Seminarium mogli aktywniej zaangażować się w życie parafii i formację w swoich wspólnotach.

Przypominamy, że seminarium można przeżywać wielokrotnie.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy i zachęcamy :)

Diakonia Modlitwy