Piotr i PawełOd 13 do 16 marca 2014 r. w naszym mieście odbędą się kolejne rekolekcje ewangelizacyjne. Tym razem podstawowe prawdy wiary będą głoszone w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Rekolekcje prowadzone będą przez moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie ks. dr Adama Wodarczyka i proboszcza ks. Piotra Kalkę wraz z Rejonową Diakonią Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie i pozostałymi diakoniami: Modlitwy, Liturgiczną, Muzyczną, Techniczną, Gospodarczą. Podobnie jak przy poprzednich rekolekcjach również teraz do posługiwania włączyło się wiele osób dobrej woli, które chcą przekazywać innym prawdę o Bożej miłości.
Szczególnie cieszymy się, że do organizacji czynnie dołączyli się też parafianie: Odnowa w Duchu Świętym "Wspólnota Paschy", świeccy nadzwyczajni szafarze i Rada Parafialna...

 

Rekolekcje te przeznaczone są dla wszystkich, którzy szukają Pana Boga. Szczególnie jednak pragniemy dotrzeć do tych osób, które już dawno w swoim życiu nie myślały o Panu Bogu, których wiara wymaga ożywienia i umocnienia, które czasami nawet nie są świadome tego, jak bardzo oddaliły się od swojego Stwórcy. Dlatego chcemy, aby informacje o rekolekcjach dotarły do jak najszerszego grona parafian. Plakaty informujące o rekolekcjach będą rozwieszone w wielu miejscach w centrum miasta, a zaproszenia będą rozdawane po mszach świętych w środę popielcową i w niedzielę 9 marca.
Podczas rekolekcji przedstawione będą podstawowe prawa życia duchowego człowieka, przede wszystkim o Bożej miłości do człowieka, o grzechu, który nas od niego oddala i o odkupieniu dokonanym przez Jezusa Chrystusa. Kulminacyjnym momentem rekolekcji będzie przyjęcie Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela przez uczestników rekolekcji.
Rekolekcje rozpoczną się w czwartek 13 marca o godz. 18.45. Codziennie będzie możliwość uczestnictwa w nabożeństwie przed Najświętszym Sakramentem, wysłuchania świadectw i nauk, zobaczenia pantomimy oraz uczestniczenia w krótkich spotkaniach w małych grupach. Rekolekcje zakończą się w niedzielę 16 marca Mszą Świętą dziękczynną, a po niej planowane jest spotkanie przy kawie. Wtedy też będzie można się dowiedzieć o możliwościach dalszego pogłębiania i rozwijania swojej wiary.
Wszystkich prosimy o modlitwę w intencji rekolekcji oraz o zapraszanie swoich bliskich i znajomych do uczestnictwa.

Ramowy program
Czwartek 13 marca: 18.45- nabożeństwo ewangelizacyjne
19.30-20.00 - spotkanie w małych grupach
Piątek 14 marca: 18.45- nabożeństwo ewangelizacyjne
19.30-20.15 - adoracja Najświętszego sakramentu i spowiedź
Sobota 16 marca: 18.00 Msza święta z nabożeństwem ewangelizacyjnym
19.00- 19.15 - spotkanie w małych grupach
Niedziela 17 marca: 13.30 - Msza święta,
14.30 - spotkanie przy kawie