List KręguSzczęść Boże,
prosimy małżeństwa Domowego Kościoła o zapoznanie się z listem kręgu centralnego DK,
prosimy i modlimy się o otwartość na działanie Ducha Świętego w Kościele:
    " Bo słowo Pana jest prawe,
      a każde Jego dzieło godne zaufania" ( Ps 33, 4 )
LINK
 
Serdecznie pozdrawiamy,
Kasia i Janusz Kułacz
gliwicka para diecezjalna DK