foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.(...)Każdy z was znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie - jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba > i >,tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić - dla siebie i dla innych" - św. Jan Paweł II

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

DW KochawińskaRelacja z powakacyjnego Dnia Wspólnoty u Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach.

2 września 2017 r. Oaza Dzieci Bożych, Oaza Młodzieżowa i Domowy Kościół spotkały się w Gliwicach na powakacyjnym Diecezjalnym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Na ten dzień szczególnie czekali uczestnicy rekolekcji letnich, gdyż mogli znowu spotkać się w gronie osób, z którymi razem modlili się i poznawali Pana Boga. Zbliżając się do pięknego budynku kościoła pw. Matki Boskiej Kochawińskiej – patronki Dobrej Drogi, już z daleka było widać osoby radośnie witające się i rozglądające się w poszukiwaniu innych znajomych. Ale w tym dniu było jeszcze wiele innych bardzo ważnych momentów.

 

Na pewno najważniejsza była Eucharystia, do której przygotowywaliśmy się wcześniej poprzez modlitwę, wzywając Ducha Świętego i prosząc o Jego dary. Ksiądz Moderator Diecezjalny RŚŻ – ks. Piotr Dyduch przywitał wszystkie grupy rekolekcyjne i po krótkim przećwiczeniu śpiewu, prowadzonego przez diecezjalną diakonię muzyczną, rozpoczęła się uroczysta Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem nowego moderatora filii Śląskiej RŚŻ – ks. Ryszarda Piętki. Wysłuchaliśmy homilii, w której ks. Ryszard omówił pięć talentów, które otrzymujemy od Boga w czasie rekolekcji: spotkanie z żywym Bogiem, formacja i dalszy rozwój, wspólnota, posłanie do innych osób oraz doświadczenie osobistej relacji miedzy Bogiem a człowiekiem. Moderator zachęcał też do dalszego pielęgnowania wiary w roku formacyjnym.

Na zakończenie Eucharystii ks. Jarosław Buchenfeld w imieniu całego Domowego Kościoła podziękował Adrianie i Grzegorzowi Machoniom, którzy przez ostatnie służyli w Domowym Kościele jako para diecezjalna i przestawił nową parę diecezjalną –Katarzynę i Janusza Kułaczów. Kolejno nastąpił moment przekazania posługi trzem nowo wybranym parom rejonowym.

Małżeństwa z rejonu bytomskiego – Aleksandra i Grzegorz Kubica , lublinieckiego – Joanna i Adam Strzelczyk i zabrzańskiego – Iwona i Marek Nowok otrzymały świece i wypowiedziały słowa przyjęcia posługi pary rejonowej „Na chwałę Boga Wszechmogącego, Niepokalanej Matki Kościoła i dla dobra powierzonych rodzin”.

W czasie ogłoszeń Ks. Piotr Dyduch zaprosił wszystkich do udziału w pikniku edukacyjnym „Świadek Wolności” w Warszawie 23.09.2017 r. (szczegóły: www.oazatarnogorska.pl).

Po błogosławieństwie przeszliśmy do ogrodu na agapę, gdzie, ciesząc spotkaniem z innymi osobami, częstowaliśmy się darami stołu, a dokładnie mówiąc „stołów”, które gospodarze rozstawili na zewnątrz, korzystając z krótkiej chwili rozpogodzenia. Na koniec w auli odprawione zostało nabożeństwo, w czasie którego mogliśmy wysłuchać świadectw uczestników rekolekcji letnich.

Dziękujemy Ci Panie Boże za czas radowania się i świętowania we wspólnocie. Boże, bądź uwielbiony!

Joanna Glück

 

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

23 październik 2019

Ruch Światło-Życie
  • Miesiąc misyjny – cz. 8
    Papież Franciszek daje nam kilka rad na dobre przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, który aktualnie trwa w całym Kościele. My dostosowujemy je specjalnie dla Was od strony Ruchu Światło-Życie. Jak przeżyć Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny? 1) Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową.[...]
  • Miesiąc misyjny – cz. 7
    Rekolekcje oazowe w Kenii i Tanzanii przynoszą wiele owoców. Samo istnienie Diakonii Misyjnej Archidiecezji Krakowskiej jest ich owocem. Animatorzy wracający z Afryki ożywieni duchem misyjnym zakładają misyjne diakonie w kolejnych diecezjach. Ale o owocach mówimy też na pewno na miejscu. Poszczególni oazowicze dzielą się świadectwami już na rekolekcjach,[...]
  • Dojrzałość w Chrystusie – temat kolejnego roku formacyjnego
    Centralna Diakonia Jedności na spotkaniu, które odbyło się w Warszawie 12 października podjęła temat kolejnego roku formacyjnego Ruchu. Tematem, który będzie przewodził nam w formacji w latach 2020/2021 będzie hasło: „Dojrzałość w Chrystusie”. mł[...]

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.