foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Testament mojego dziadka" (R. Brandstaetter) Mój dziadek na kilka dni przed śmiercią pozostawił mi w spadku testament:— Będziesz Biblię nieustannie czytał — powiedział do mnie.— Będziesz ją kochał więcej niż rodziców... Więcej niż mnie... —Nigdy się z nią nie rozstaniesz... A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

rekolekcje„Wspominam dzieła Pana,
zaiste, wspominam twoje […] cuda.
rozmyślam o wszystkich twych dziełach
i czyny twoje rozważam” ps.77, 12-13.

Niewątpliwie, można powiedzieć, że rekolekcje I stopnia w Ptakach okazały się dla całej naszej rodziny wejściem na górę Tabor. Możemy wszyscy powiedzieć: „Panie, dobrze nam tam było i okazałeś się dla nas bardzo hojny. Karmiłeś nas swoim Ciałem podczas każdej Eucharystii, cieszyła nas Twoja wymowna obecność podczas Namiotu Spotkania i uczyłeś nas swoich dróg podczas każdej konferencji.

Hojnie też wylewałeś swojego Ducha Świętego podczas modlitw wieczornych i uwielbienia. Widzieliśmy cuda, jakie czyniłeś i pozwoliłeś nam zaczerpnąć na nowo wody życia z krynicy Twoich sakramentów. Mogliśmy na nowo ogłosić Cię Panem naszego życia, a nasi synowie uczynili to po raz pierwszy i jest dla nas wielką radością i łaską, że wziąłeś ich młode życia w swoje ręce. Przeżywaliśmy wiele radosnych i wzruszających chwil razem z innymi w tej wspólnocie, którą Ty sam powołałeś.

Doświadczyliśmy jedności małżeńskiej pomiędzy sobą, ale także doświadczaliśmy jedności z innymi rodzinami, dzieląc się trudami wychowania dzieci i wyzwaniami życia chrześcijańskiego w dzisiejszym świecie. Poczuliśmy, jakimi szczęściarzami jesteśmy, mogąc przeżywać życie z Tobą.” To wszystko w otoczeniu pięknej przyrody na styku Ziemi Kurpiowskiej i Mazur, gdzie mogliśmy fizycznie i psychicznie odpocząć. Pływając kajakami po rzece Pisie, doświadczyliśmy, że w małżeństwie jest jak na kajaku – trzeba się umieć ze sobą porozumieć i dogadać, wiosłować symetrycznie, uważając na ruchy drugiego, by nie wylądować w trzcinach lub na brzegu. To były naprawdę dwa tygodnie, gdy doświadczyliśmy, jak to jest troszczyć się o niewiele, klęcząc u stóp Jezusa, jak Maria, siostra Łazarza.
Dla mnie (Iwona) jednym z ważniejszych momentów była modlitwa wstawiennicza. Bóg pokazał mi, że On daje mi to, o co proszę, ale w inny, lepszy sposób, niż ja to sobie mogę wyobrazić. Moją główną intencją była prośba, bym nie była kontrolująca, nie chciała rządzić i bym potrafiła pogodzić się z tym, że nie wszystko musi być po mojej myśli. W czasie modlitwy padło słowo poznania, że mam złamać mocą Chrystusa słowa klątwy, które ciążą nade mną. Uczyniłam to, ale nie zrozumiałam, jak to się ma do intencji, z którą przyszłam. Dopiero podczas jednej z konferencji padły słowa o tym, że czasami przekleństwo rodziców wobec dzieci powoduje, że mają one w sobie ducha kontroli. Wtedy zrozumiałam, że łamiąc moc przekleństwa, Bóg dał mi dokładnie to, o co go prosiłam – zabrał mi ducha kontroli, ale w inny, doskonalszy sposób. Wierzę, że tak się właśnie stało. Chwała Panu. Iwona i Tadeusz Piotrowscy z synami: Markiem i Janem.

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

19 czerwiec 2019

Ruch Światło-Życie
  • Wolni i wyzwalający w mediach
    W Ruchu Światło-Życie w drogowskazie Nowa Kultura jesteśmy wezwani do tworzenia kultury, jej przemieniania i ewangelizacji. Wymaga to od nas między innymi podjęcia refleksji na temat tego, w jaki sposób media wpływają na ludzkie relacje, sposoby porozumiewania się i docierania do innych ludzi. Nauka Kościoła bardzo wyraźnie pokazuje również media jako mi[...]
  • Namiot spotkania – rekolekcje o modlitwie
    Serdecznie zapraszamy na Kopią Górkę na rekolekcje o modlitwie osobistej, które odbędą się w terminie 6-12 lipca bieżącego roku. Rekolekcje są dla wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją relację z Bogiem przemawiającym do nas w swoim słowie zawartym na kartach Pisma Świętego: przyjmujemy starszych i młodszych (niepełnoletnich - wraz z rodzicami), rodzin[...]
  • Nowe konta bankowe stowarzyszenia Diakonia
    Wszystkich członków stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie pragniemy poinformować, że nastąpiła zmiana banku obsługującego Stowarzyszenie, a zatem zmieniły się także numery kont, na które dokonuje się wpłat (np. składek członkowskich). Prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy dokonywaniu wpłat. Stare konta będą jeszcze  w użyciu przez jakiś czas. Oto n[...]

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.