foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Zaledwie kapłan wypowie: To Jest Ciało Moje, To Jest Krew Moja - a natychmiast ten sam Syn Boży zstępuje na Ołtarz i pod postaciami Chleba i Wina się ukrywa. Zaprawdę, wielka jest władza Kapłana, jeśli sam Pan Jezus chce jej ulegać i być posłusznym". - Sługa Boży O. Wenanty Katarzyniec

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

Skomielna 2017W tym roku uczestniczyliśmy wraz z innymi małżeństwami z Domowego Kościoła z całej Polski w tygodniowych rekolekcjach „Zgromadzeni na słowo Świętego”  (Ba 4,37) organizowanych przez diecezję zielonogórsko-gorzowską. Tematem był  namiot spotkania i rozważanie Pisma świętego metodą Lectio Divina.

 

Prowadzący rekolekcje bracia kapucyni codziennie wyjaśniali inny sposób czytania Pisma Świętego, począwszy od czytania wielokrotnego, przez metodę prowadzenia przez samo Pismo Święte do innych Jego fragmentów czy przez  porównywanie tego samego tekstu w trzech paralelnych Ewangeliach. W ostatnim dniu usłyszeliśmy o najtrudniejszej metodzie, zwanej „życiem”, w której  pośród codziennych obowiązków trzeba znaleźć  czas na kontakt ze słowem Boga. Dowiedzieliśmy się jednak, że skoro  Pan Bóg chce, abyśmy żyli Jego słowem, to na pewno daje też na to czas nie tylko w wyjątkowym okresie w ciągu roku, jakim są rekolekcje, ale także podczas codziennego spełniania swojego powołania.

Czas rekolekcji przeniknięty był obecnością Pana Boga w Jego Słowie. Słowo Boże trafiało do nas przez cały dzień począwszy od jutrzni aż do wieczornego czytania już w pokoju. Był to piękny czas przebywania w obecności Słowa, bez pośpiechu, w spokoju.

Przed wyjazdem odczuwałam wielką potrzebę bliższego kontaktu z Pismem Świętym, a także pragnienie, aby to Słowo było we mnie żywe i trwało przez cały dzień. I tak było w tym czasie. Pan Bóg pokazał mi też poprzez przypowieści i teksty przeznaczone na dni rekolekcji, że pomocą w trwaniu w spotkaniu z Pismem Świętym może być dzielenie się Słowem Bożym ze swoim małżonkiem i że jesteśmy powołani właśnie do tego, aby od małżeństwa i swojej rodziny zaczynać  życie przeniknięte Bożym Słowem.

Boże bądź uwielbiony w czasie rekolekcji, który nam dałeś i we wszystkich osobach, których postawiłeś przy nas!

Asia i Marek Glück

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

20 sierpień 2019

Ruch Światło-Życie
 • Już niedługo „Wieczernik” o świeckich
  Świeccy w Kościele - taki będzie temat następnego, 228 numeru "Wieczernika". Będziemy chcieli przyjrzeć się najróżniejszym rolom, jakie w Kościele mogą pełnić osoby świeckie, pokazać świadectwa konkretnego zaangażowania i obecności. W numerze znajdą się teksty podejmujące następujące tematy:
  • powszechne kapłaństwo
  • powołanie lud[...]
 • Krucjata Wyzwolenia Człowieka pielgrzymuje na Jasną Górę
  Serdecznie zapraszamy na 39. Ogólnopolską Pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w niedzielę 29 Września 2019 r. Świętujemy w tym roku 40 rocznicę powstania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Dzieła Niepokalanej Matki Kościoła. W podręczniku Krucjaty Wyzwolenia Człowieka czcigodny Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki napisał (rozdział I, punkt 4) : "[...]
 • Piosenka roku po angielsku
  [...]

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.