foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Testament mojego dziadka" (R. Brandstaetter) Mój dziadek na kilka dni przed śmiercią pozostawił mi w spadku testament:— Będziesz Biblię nieustannie czytał — powiedział do mnie.— Będziesz ją kochał więcej niż rodziców... Więcej niż mnie... —Nigdy się z nią nie rozstaniesz... A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

Skomielna 2017W tym roku uczestniczyliśmy wraz z innymi małżeństwami z Domowego Kościoła z całej Polski w tygodniowych rekolekcjach „Zgromadzeni na słowo Świętego”  (Ba 4,37) organizowanych przez diecezję zielonogórsko-gorzowską. Tematem był  namiot spotkania i rozważanie Pisma świętego metodą Lectio Divina.

 

Prowadzący rekolekcje bracia kapucyni codziennie wyjaśniali inny sposób czytania Pisma Świętego, począwszy od czytania wielokrotnego, przez metodę prowadzenia przez samo Pismo Święte do innych Jego fragmentów czy przez  porównywanie tego samego tekstu w trzech paralelnych Ewangeliach. W ostatnim dniu usłyszeliśmy o najtrudniejszej metodzie, zwanej „życiem”, w której  pośród codziennych obowiązków trzeba znaleźć  czas na kontakt ze słowem Boga. Dowiedzieliśmy się jednak, że skoro  Pan Bóg chce, abyśmy żyli Jego słowem, to na pewno daje też na to czas nie tylko w wyjątkowym okresie w ciągu roku, jakim są rekolekcje, ale także podczas codziennego spełniania swojego powołania.

Czas rekolekcji przeniknięty był obecnością Pana Boga w Jego Słowie. Słowo Boże trafiało do nas przez cały dzień począwszy od jutrzni aż do wieczornego czytania już w pokoju. Był to piękny czas przebywania w obecności Słowa, bez pośpiechu, w spokoju.

Przed wyjazdem odczuwałam wielką potrzebę bliższego kontaktu z Pismem Świętym, a także pragnienie, aby to Słowo było we mnie żywe i trwało przez cały dzień. I tak było w tym czasie. Pan Bóg pokazał mi też poprzez przypowieści i teksty przeznaczone na dni rekolekcji, że pomocą w trwaniu w spotkaniu z Pismem Świętym może być dzielenie się Słowem Bożym ze swoim małżonkiem i że jesteśmy powołani właśnie do tego, aby od małżeństwa i swojej rodziny zaczynać  życie przeniknięte Bożym Słowem.

Boże bądź uwielbiony w czasie rekolekcji, który nam dałeś i we wszystkich osobach, których postawiłeś przy nas!

Asia i Marek Glück

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

19 czerwiec 2019

Ruch Światło-Życie
  • Wolni i wyzwalający w mediach
    W Ruchu Światło-Życie w drogowskazie Nowa Kultura jesteśmy wezwani do tworzenia kultury, jej przemieniania i ewangelizacji. Wymaga to od nas między innymi podjęcia refleksji na temat tego, w jaki sposób media wpływają na ludzkie relacje, sposoby porozumiewania się i docierania do innych ludzi. Nauka Kościoła bardzo wyraźnie pokazuje również media jako mi[...]
  • Namiot spotkania – rekolekcje o modlitwie
    Serdecznie zapraszamy na Kopią Górkę na rekolekcje o modlitwie osobistej, które odbędą się w terminie 6-12 lipca bieżącego roku. Rekolekcje są dla wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją relację z Bogiem przemawiającym do nas w swoim słowie zawartym na kartach Pisma Świętego: przyjmujemy starszych i młodszych (niepełnoletnich - wraz z rodzicami), rodzin[...]
  • Nowe konta bankowe stowarzyszenia Diakonia
    Wszystkich członków stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie pragniemy poinformować, że nastąpiła zmiana banku obsługującego Stowarzyszenie, a zatem zmieniły się także numery kont, na które dokonuje się wpłat (np. składek członkowskich). Prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy dokonywaniu wpłat. Stare konta będą jeszcze  w użyciu przez jakiś czas. Oto n[...]

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.