foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.(...)Każdy z was znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie - jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba > i >,tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić - dla siebie i dla innych" - św. Jan Paweł II

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

Skomielna 2017W tym roku uczestniczyliśmy wraz z innymi małżeństwami z Domowego Kościoła z całej Polski w tygodniowych rekolekcjach „Zgromadzeni na słowo Świętego”  (Ba 4,37) organizowanych przez diecezję zielonogórsko-gorzowską. Tematem był  namiot spotkania i rozważanie Pisma świętego metodą Lectio Divina.

 

Prowadzący rekolekcje bracia kapucyni codziennie wyjaśniali inny sposób czytania Pisma Świętego, począwszy od czytania wielokrotnego, przez metodę prowadzenia przez samo Pismo Święte do innych Jego fragmentów czy przez  porównywanie tego samego tekstu w trzech paralelnych Ewangeliach. W ostatnim dniu usłyszeliśmy o najtrudniejszej metodzie, zwanej „życiem”, w której  pośród codziennych obowiązków trzeba znaleźć  czas na kontakt ze słowem Boga. Dowiedzieliśmy się jednak, że skoro  Pan Bóg chce, abyśmy żyli Jego słowem, to na pewno daje też na to czas nie tylko w wyjątkowym okresie w ciągu roku, jakim są rekolekcje, ale także podczas codziennego spełniania swojego powołania.

Czas rekolekcji przeniknięty był obecnością Pana Boga w Jego Słowie. Słowo Boże trafiało do nas przez cały dzień począwszy od jutrzni aż do wieczornego czytania już w pokoju. Był to piękny czas przebywania w obecności Słowa, bez pośpiechu, w spokoju.

Przed wyjazdem odczuwałam wielką potrzebę bliższego kontaktu z Pismem Świętym, a także pragnienie, aby to Słowo było we mnie żywe i trwało przez cały dzień. I tak było w tym czasie. Pan Bóg pokazał mi też poprzez przypowieści i teksty przeznaczone na dni rekolekcji, że pomocą w trwaniu w spotkaniu z Pismem Świętym może być dzielenie się Słowem Bożym ze swoim małżonkiem i że jesteśmy powołani właśnie do tego, aby od małżeństwa i swojej rodziny zaczynać  życie przeniknięte Bożym Słowem.

Boże bądź uwielbiony w czasie rekolekcji, który nam dałeś i we wszystkich osobach, których postawiłeś przy nas!

Asia i Marek Glück

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

23 październik 2019

Ruch Światło-Życie
  • Miesiąc misyjny – cz. 8
    Papież Franciszek daje nam kilka rad na dobre przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, który aktualnie trwa w całym Kościele. My dostosowujemy je specjalnie dla Was od strony Ruchu Światło-Życie. Jak przeżyć Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny? 1) Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową.[...]
  • Miesiąc misyjny – cz. 7
    Rekolekcje oazowe w Kenii i Tanzanii przynoszą wiele owoców. Samo istnienie Diakonii Misyjnej Archidiecezji Krakowskiej jest ich owocem. Animatorzy wracający z Afryki ożywieni duchem misyjnym zakładają misyjne diakonie w kolejnych diecezjach. Ale o owocach mówimy też na pewno na miejscu. Poszczególni oazowicze dzielą się świadectwami już na rekolekcjach,[...]
  • Dojrzałość w Chrystusie – temat kolejnego roku formacyjnego
    Centralna Diakonia Jedności na spotkaniu, które odbyło się w Warszawie 12 października podjęła temat kolejnego roku formacyjnego Ruchu. Tematem, który będzie przewodził nam w formacji w latach 2020/2021 będzie hasło: „Dojrzałość w Chrystusie”. mł[...]

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.