foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.(...)Każdy z was znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie - jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba > i >,tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić - dla siebie i dla innych" - św. Jan Paweł II

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

Szczęść Boże,

Bardzo prosimy przy planowaniu pracy powakacyjnej o uwzględnienie w terminarzach

następujących dat i wydarzeń jako istotnych dla budowania jedności 

w Ruchu Światło - Życie oraz jedności Kościoła w wymiarze diecezjalnym,

jak również prosimy, by w tych terminach starać się nie organizować spotkań kręgów,

innych spotkań, wyjazdów itp. w ramach rejonów:

 

08.09. 2019 r. - powakacyjny Diecezjalny Dzień Wspólnoty ( Gliwice , Katedra)

28.09. 2019 r. - 38. Krajowa Pielgrzymka KWC ( Częstochowa - zachęcamy, bo blisko !!!)

20.10. 2019 r. - Rejonowy Dzień Wspólnoty

08.12. 2019 r. - Rejonowy Dzień Wspólnoty

[11.01. 2020 r. - Diecezjalne Spotkanie Kolędowe z ks. biskupem ( prawdopodobnie będzie to ta data!)]

15.03. 2020 r. - Rejonowy Dzień Wspólnoty

26.04. 2020 r. - Rejonowy Dzień Wspólnoty

16.05.2020 r. - Pielgrzymka rodzin DK do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

23.05. 2020 r. - Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin do Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej

                         w Rudach Raciborskich

ponadto, kalendarz pracy rocznej Ruchu Światło - Życie 2019/2020 dostępny jest na stronie www.oaza.pl 

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

23 październik 2019

Ruch Światło-Życie
  • Miesiąc misyjny – cz. 8
    Papież Franciszek daje nam kilka rad na dobre przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, który aktualnie trwa w całym Kościele. My dostosowujemy je specjalnie dla Was od strony Ruchu Światło-Życie. Jak przeżyć Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny? 1) Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową.[...]
  • Miesiąc misyjny – cz. 7
    Rekolekcje oazowe w Kenii i Tanzanii przynoszą wiele owoców. Samo istnienie Diakonii Misyjnej Archidiecezji Krakowskiej jest ich owocem. Animatorzy wracający z Afryki ożywieni duchem misyjnym zakładają misyjne diakonie w kolejnych diecezjach. Ale o owocach mówimy też na pewno na miejscu. Poszczególni oazowicze dzielą się świadectwami już na rekolekcjach,[...]
  • Dojrzałość w Chrystusie – temat kolejnego roku formacyjnego
    Centralna Diakonia Jedności na spotkaniu, które odbyło się w Warszawie 12 października podjęła temat kolejnego roku formacyjnego Ruchu. Tematem, który będzie przewodził nam w formacji w latach 2020/2021 będzie hasło: „Dojrzałość w Chrystusie”. mł[...]

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.