foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Zaledwie kapłan wypowie: To Jest Ciało Moje, To Jest Krew Moja - a natychmiast ten sam Syn Boży zstępuje na Ołtarz i pod postaciami Chleba i Wina się ukrywa. Zaprawdę, wielka jest władza Kapłana, jeśli sam Pan Jezus chce jej ulegać i być posłusznym". - Sługa Boży O. Wenanty Katarzyniec

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

Rozesanie

 Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny Domowego Kościoła
oraz wszystkie wspólnoty Ruchu Światło-Życie naszej diecezji
do udziału w Rozesłaniu oaz przed rekolekcjami wakacyjnymi
i Diecezjalnym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie,
który odbędzie się dnia 22 czerwca 2019 r., w parafii św. Andrzeja w Zabrzu.
Będzie to czas naszego spotkania się z Chrystusem w Duchu Świętym
we wspólnocie żywego Kościoła poprzez modlitwę, uwielbienie,
dziękczynienie za kolejny rok pracy formacyjnej,
zawierzenie Panu Jezusowi czasu rekolekcji wakacyjnych,
jak również przeżywanie radości agape.
 
      Plan Dnia Wspólnoty jest następujący:
 
10.00 - zawiązanie wspólnoty, przygotowanie do Mszy św.
10.15 - ogłoszenia
10.30 - Msza św. w intencji prowadzących i uczestniczących
            w rekolekcjach letnich o owoce tego czasu
12.00 - agapa w ogrodach farskich
14.00 - uwielbienie
15.30 - zakończenie
 
ks. Piotr Dyduch - moderator diecezjalny Ruchu Światło - Życie
ks. Jarosław Buchenfeld - moderator diecezjalny DK
Kasia i Janusz Kułacz - gliwicka para diecezjalna DK

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

20 sierpień 2019

Ruch Światło-Życie
 • Już niedługo „Wieczernik” o świeckich
  Świeccy w Kościele - taki będzie temat następnego, 228 numeru "Wieczernika". Będziemy chcieli przyjrzeć się najróżniejszym rolom, jakie w Kościele mogą pełnić osoby świeckie, pokazać świadectwa konkretnego zaangażowania i obecności. W numerze znajdą się teksty podejmujące następujące tematy:
  • powszechne kapłaństwo
  • powołanie lud[...]
 • Krucjata Wyzwolenia Człowieka pielgrzymuje na Jasną Górę
  Serdecznie zapraszamy na 39. Ogólnopolską Pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w niedzielę 29 Września 2019 r. Świętujemy w tym roku 40 rocznicę powstania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Dzieła Niepokalanej Matki Kościoła. W podręczniku Krucjaty Wyzwolenia Człowieka czcigodny Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki napisał (rozdział I, punkt 4) : "[...]
 • Piosenka roku po angielsku
  [...]

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.