foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Zaledwie kapłan wypowie: To Jest Ciało Moje, To Jest Krew Moja - a natychmiast ten sam Syn Boży zstępuje na Ołtarz i pod postaciami Chleba i Wina się ukrywa. Zaprawdę, wielka jest władza Kapłana, jeśli sam Pan Jezus chce jej ulegać i być posłusznym". - Sługa Boży O. Wenanty Katarzyniec

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

kwcChcieliśmy poinformować i podzielić się radością , o tym jak wiele działo się w ostatnim czasie w związku z KWC w Polsce

1.Narodowy Kongres Trzeżwości-21-23.09.2017-Warszawa.

2.Piknik Edukacyjny „Świadek Trzeżwości” 23.09.2017-Warszawa.

3.Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 30.09.2017-Katowice....

 

4.Szkolenie Lokalnych Liderów Trzeżwości 7.10.2017-Warszawa.

5.Szkolenie Ambasadorów Kampanii-MASZ WPŁYW-WYBIERZ

 

MARZENIA,NIE RYZYKO! 27-29.10.2017-Warszawa.

 

at.1.Na uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego,wielkiego orędownika

trzeżwości,zgromadzili się na Narodowym Kongresie Trzeżwości delegaci

z całej Polski,aby debatować o sprawach trzeżwości Narodu,które wynikają

z troski o życie,o zbawienie nas,naszych sióstr i braci.Trzeżwość jest jednym

z funamentów życia osobistego,rodzinnego i narodowego.

JEDYNIE LUDZIE TRZEŻWI SĄ W STANIE ŻYĆ W WOLNOŚCI

DZIECI BOŻYCH.

at.2.Prezentowana była postać Sługi Bożega Ks.Fr.Blachnickiego.Ruszyła także

kampania „Nie piję,bo kocham' promująca postawy abstynencji.Ponieważ

abstynencja i trzeżwość są integralnymi elementami formacji Ruchu Światło

Życie i prowadzonej przez niego Krucjaty Wyzwolenia Człowieka,wydaje się

wielce pożądanym,aby członkowie Ruchu,a zwłaszcza osoby podejmujące

Diakonie,włączyły się w realizację tego przedsięwzięcia.

at.3.Istotnym elementem PIELGRZYMKI KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

było kazanie Arcybiskupa Wiktora Skworca,który”oparł się „na podręczniku

Krucjaty Wyzwolenia Człowieka ks.Fr.Blachnickiego.Pielgrzymka zakończona

została mszą św.w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

at.4.W trakcie szkolenia przygotowano uczestników do organizacji w swojej społeczności

lokalnej konferencji upowszechniającej idee NARODOWEGO KONGRESU TRZE-

-ŻWOŚCI.Szczególnie zwrócono uwagę na odpowiedzialność rodziny,samorządów

lokalnych i państwa oraz Kościoła za trzeżwość.

 

at.5.Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło- Życie realizuje kampanię społeczną,

adresowaną do sprzedawców napojów alkoholowych,nt.zakazu sprzedaży alkoholu

osobom poniżej 18-tego roku życia.Działaniom tym towarzyszyć będzie akcja

społeczna z udziałem wolontariuszy-Ambasadorów Kampani,którzy podejmą

się w swoich społecznościach lokalnych wizyt w sklepach i rozmów z kiero-

-wnictwem sklepu,na temat konieczności ograniczania dostępności napojów

alkoholowych dla osób niepełnoletnich.

 

W/w spotkaniach brały udział osoby KWC z diecezji gliwickiej

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

21 wrzesień 2019

Ruch Światło-Życie
 • Co mogą świeccy

  „Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają te samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary” (Rz 12, 4-6).

  Istotą bycia częścią Kościoła [...]

 • Oaza jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych
  W imieniu Centralnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych zapraszamy na kolejny OJDOR, która odbędzie się w dniach 4-6 października w Legnicy. Miejsce: Legnica. Dom Rekolekcyjny Caritas, ul. Okrzei 22 Zgłoszenia do końca września pod adresem mailowym: rsz.cdor@gmail.com przyjmują Halinka i Michał Knotowie. Zaplanowaliśmy teraz temat diak[...]
 • XXVIII Sympozjum Koinonia
  Zapraszamy do Porszewic na XXVIII Sympozjum Koinonia na temat: Parafia przestrzenią wolności dla współczesnego człowieka, które odbędzie się w dniach 14–16 października br. Formuła tego sympozjum spełnia kryteria dorocznych rekolekcji kapłańskich. Zgłoszenia i dodatkowe informacje: Sekretariat sympozjum Koinonia Centrum Światło-Życie ul. Ks. Blachnick[...]

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.