foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Testament mojego dziadka" (R. Brandstaetter) Mój dziadek na kilka dni przed śmiercią pozostawił mi w spadku testament:— Będziesz Biblię nieustannie czytał — powiedział do mnie.— Będziesz ją kochał więcej niż rodziców... Więcej niż mnie... —Nigdy się z nią nie rozstaniesz... A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

diakonia wychowawczaDrodzy Rodzice,

Oaza Dzieci Bożych działająca przy parafii MB Uzdrowienie Chorych na Osadzie Jana powstała z inicjatywy Diakonii Wychowawczej jako wspólnota głównie dla dzieci szkolnych z rodzin Domowego Kościoła.

Chcemy, aby nasze dzieci, obok chrześcijańskiego wychowania w rodzinie, miały także możliwość spotykania się grupie rówieśników, z którymi wspólnie będą wzrastać w wierze.


Większość z nas doświadcza, jak ważna dla naszej wiary jest wspólnota naszych kręgów, jak wiele dają rekolekcje oazowe, jak dużo zawdzięczamy Ruchowi Światło-Życie. Chyba wszyscy chcielibyśmy, aby nasze dzieci, gdy podrosną i nie będą tak chętnie wyjeżdżać z nami na oazę, miały swoją wspólnotę i swoje rekolekcje.
Oaza Dzieci Bożych jest miejscem, gdzie nasze dzieci mogą stawiać swoje pierwsze samodzielne kroki na ich własnej drodze duchowego rozwoju. Dajmy im taką możliwość i potraktujmy czas przeznaczony na spotkania w oazie jako "inwestycję" w ich duchowy rozwój, przez pokazanie, że relacje z rówieśnikami w szkole, gdzie często nie ma wogóle Pana Boga, to nie cały świat, że są również inni koledzy i koleżanki.
Moderatorem oazy jest ks. Leszek Szkudlarek a animatorami Hania Tyczka i Remik Antonik.
Zapraszamy dzieci ze szkoły podstawowej (ale po Pierwszej Komunii Świętej) w każdą 2. i 4. sobotę miesiąca od 15.00 do 16.30.

Najbliższe spotkanie 22 września godz. 15.00.

 Serdecznie Zapraszamy

Diakonia Wychowawcza

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

19 czerwiec 2019

Ruch Światło-Życie
  • Wolni i wyzwalający w mediach
    W Ruchu Światło-Życie w drogowskazie Nowa Kultura jesteśmy wezwani do tworzenia kultury, jej przemieniania i ewangelizacji. Wymaga to od nas między innymi podjęcia refleksji na temat tego, w jaki sposób media wpływają na ludzkie relacje, sposoby porozumiewania się i docierania do innych ludzi. Nauka Kościoła bardzo wyraźnie pokazuje również media jako mi[...]
  • Namiot spotkania – rekolekcje o modlitwie
    Serdecznie zapraszamy na Kopią Górkę na rekolekcje o modlitwie osobistej, które odbędą się w terminie 6-12 lipca bieżącego roku. Rekolekcje są dla wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją relację z Bogiem przemawiającym do nas w swoim słowie zawartym na kartach Pisma Świętego: przyjmujemy starszych i młodszych (niepełnoletnich - wraz z rodzicami), rodzin[...]
  • Nowe konta bankowe stowarzyszenia Diakonia
    Wszystkich członków stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie pragniemy poinformować, że nastąpiła zmiana banku obsługującego Stowarzyszenie, a zatem zmieniły się także numery kont, na które dokonuje się wpłat (np. składek członkowskich). Prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy dokonywaniu wpłat. Stare konta będą jeszcze  w użyciu przez jakiś czas. Oto n[...]

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.